Krakowscy radni przyjęli pierwsze z kilku uchwał zmieniających system gospodarki odpadami. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Trwają prace nad wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Podczas sesji RMK 11 lipca radni przyjęli pierwsze z pakietu uchwał, które mają zmienić obowiązujące obecnie zasady. Konieczność wprowadzenia zmian wynika znowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według zasad właścicielami odpadów przestaną być mieszkańcy, a staną się samorządy. To one biorą na siebie obowiązek podpisywania umów na wywóz śmieci.

Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. – Chcemy, aby nasz system był możliwie jak najszerszy. Stąd propozycja, by włączyć do niego nie tylko mieszkańców – jak mówi znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ale też przedsiębiorców czy instytucje z terenu Krakowa, a więc podmioty, które również produkują śmieci. Takie rozwiązanie ma uszczelnić cały system, a także zwiększyć dochody Miasta z tego tytułu – wyjaśniał Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się też działająca przy Prezydencie Krakowa Rada Programowa ds. Gospodarki Odpadami.

Radni przyjęli też uchwałę, w myśl której podmiotem zarządzającym nowym systemem gospodarki odpadami będzie miejska spółka MPO SP. z o.o. 

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj