Gaśnice piankowe i proszkowe, koce gaśnicze, wełna mineralna do zabezpieczenia witraży i okien w muzeach – są wśród rzeczy, których najpilniej potrzeba, aby ratować zabytki Lwowa. W Krakowie zbiórka tych przedmiotów trwa w halach magazynowych przy ul. Bartników 10 i św. Krzyża 1.

Lwowska Rada Miejska i Zarząd Ochrony Środowiska Historycznego Lwowa zwróciły się z apelem o wsparcie w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Lwów chce zabezpieczyć swoje zabytki. Apel skierowany jest do instytucji publicznych i prywatnych, zajmujących się rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego, do straży pożarnej, składów budowlanych i innych, które mogą pomóc.

Niepalne materiały

Najpilniej potrzebne są: gaśnice piankowe i proszkowe, koce gaśnicze i inne tkaniny niepalne, wełna mineralna do zabezpieczenia witraży i okien w muzeach hełmy przeciwpożarowe, odzież niepalna.

Krakowski magistrat poinformował w poniedziałek, że w mieście zbiórka trwa w halach magazynowych przy ul. Bartników 10. Punkt ten przyjmuje dary w dni robocze w godz. od 9 do 18, a w weekendy w od 9 do 15. Ze względu na dojazd transport pomocy powinien odbywać się pojazdami o wadze poniżej 3,5 tony.

Dary o mniejszych gabarytach można składać w Zintegrowanym Centrum Dziedzictwa Krakowa przy ul. św. Krzyża 1, w dni powszednie w godz. od 8 do 16. Organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt z koordynatorami ze względu na ograniczenia związane z wjazdem do strefy A.

Ochronić obszary o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Ukrainy

Koordynacją zbiórki zajmuje się Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontakt do koordynatorów jest na stronie urzędu miasta.

„Brutalność najeźdźców dotyczy w tej chwili obszarów o szczególnym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Ukrainy, obiektów wpisanych do narodowych rejestrów zabytków, ale także zabytków o szczególnym statusie dóbr światowego dziedzictwa. Na terenie dotkniętym wojną zagrożone są muzea, galerie sztuki, obiekty sakralne, zespoły pałacowe, kolekcje sztuki, archiwa, zabytkowe nekropolie” – powiedział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski.

W ubiegłym tygodniu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa o natychmiastową, realną pomoc w ochronie dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. W państwie tym jest siedem obiektów Światowego Dziedzictwa, głównie we Lwowie i Kijowie. Lwów, Kijów i Charków należą do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Agresor rosyjski zniszczył już wiele zabytków we wschodniej Ukrainie. UNESCO pracuje nad oceną strat.

Czytaj więcej

Skomentuj