Prawie 700 bałaganiarzy rozliczyli w tym roku strażnicy miejscy we Włocławku. Niemal 300 dostało karę grzywny w formie mandatu karnego, a 18 tłumaczyło się w sądzie.

W przypadkach drobniejszych stosowano pouczenia. Każdy jednak musiał teren po sobie uporządkować. Strażnicy nie odpuszczali również właścicielom psów, którzy nie sprzątali odchodów po swoich pupilach. 65 opiekunów czworonogów dostało mandaty zaś w 12 przypadkach sprawa trafiła na wokandę sądową. Dostało się także tym, którzy nie wyposażyli nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Strażnicy za to wykroczenie skierowali 13 wniosków o ukaranie do sądu oraz nałożyli 20 mandatów karnych.

Kontrole posesji pod kątem posiadania pojemników i umowy z firmą wywozową to jeden z ważniejszych aspektów zapobiegania powstawania dzikich wysypisk. W wielu przypadkach, w których przyłapano sprawcę na gorącym uczynku wyrzucania śmieci do lasów lub na polany okazywało się, że albo nie mieli pojemników na posesji, albo mieli ich zbyt mało w przeliczeniu do normatywów określonych w regulaminie przez Radę Miasta.

źródło: Straż Miejska we Włocławku

Czytaj więcej

Skomentuj