Główny Inspektor Ochrony Środowiska ocenił jakość powietrza w 2020 roku. Trójmiasto otrzymało klasę A dla wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, które brano pod uwagę w badaniu.

Skontrolowano w sumie 12 rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2, oraz pięć zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)piren, arsen, kadm, nikiel i ołów.

– Niezmiernie nas cieszą wyniki badania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i fakt, że to właśnie w Trójmieście mamy najczystsze powietrze w Polsce – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Mieszkańcy Gdyni zawsze wykazywali się dużą świadomością ekologiczną. Pamiętajmy, że aby skutecznie poprawiać jakość powietrza, potrzebujemy nie tylko edukacji, ale przede wszystkim długofalowych projektów, takich jak np. wymiana szkodliwych dla środowiska starych pieców. Czyste powietrze to obecnie jeden z priorytetów naszego miasta – dodaje Michał Guć.

W przypadku klasyfikacji strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na zanieczyszczenie benzenem zastosowano metodę obiektywnego szacowania opartą na pomiarach stężeń w strefie z poprzednich lat.

Czytaj więcej

Skomentuj