Warszawscy leśnicy najbliższe tygodnie przeznaczą na konieczne prace pielęgnacyjne, które obejmą niemal 100 hektarów lasów. Muszą z nimi zdążyć przed okresem lęgowym ptaków. Usunięte mają być gatunki inwazyjne, drzewa obumarłe oraz te, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu czy stabilności lasu.

– Staramy się, aby prace niezbędne ze względu na utrzymanie trwałości drzewostanów w trudnych miejskich warunkach były realizowane w sposób jak najmniej szkodzący przyrodzie – wyjaśniają Lasy Miejskie Warszawy

Leśnicy usuną pojedyncze drzewa o wadliwej budowie, osłabione i obumierające w wyniku żerowania kornika ostrozębnego lub obecności jemioły. Rozluźnią też przegęszczone fragmenty drzewostanu, usuną gatunki inwazyjne.

Cięcia, które mają charakter wyłącznie pielęgnacyjny, poprawią warunki wzrostu i stabilność lasu – drzewom pozostałym po zabiegu pozwolą na rozbudowę ich koron i wzmocnienie pni. Ewentualnie powstałe luki w zadrzewieniu zostaną uzupełnione nowymi nasadzeniami, by odnowić las.

Kontrola drzew nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków. Można zatem przeprowadzić planowane prace. Planowany termin zakończenia prac to koniec marca 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj