W Łodzi powstanie stanowisko ogrodnika miejskiego. Będzie on koordynował wszystkie inwestycje realizowane przez zespół specjalistów w zarządzie zieleni miejskiej.

– Dobre praktyki należy powielać. Biuro architekta miasta opiniuje i uzgadnia wszystkie projekty budowlane, które powstają w urzędzie i jednostkach mu podległych. W ten sposób udało się w jednym miejscu zebrać wiedzę i nadzór nad całością inwestycji realizowanych przez miasto. Teraz powielimy ten model w odniesieniu do zieleni. Zarząd zieleni miejskiej nie ominie jakikolwiek projekt zakładający ingerencję w obszarze zieleni – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Kwestia zieleni pojawia się w projektach realizowanych przez szereg łódzkich jednostek: zarząd inwestycji miejskich, wydział gospodarki komunalnej, wydział edukacji, czy nawet zarząd lokali miejskich, który zajmuje się zielenią na terenie miejskich podwórek. Do tej pory ZZM opiniował jedynie projekty wykonawcze. Teraz, po zmianach, zyska narzędzia do wpływania na inwestycję na każdym etapie jej realizacji.

– To kolejny krok na drodze do objęcia nadzorem przez jedną jednostkę wszystkich spraw dotyczących zieleni w mieście: od planowania i przygotowania koncepcji, przez projektowanie, po realizację na każdym jej etapie i ewentualne zmiany oraz odbiór wykonanych prac – podsumował Robert Kolczyński, dyrektor łódzkiego wydziału ds. zarządzania projektami.

W ZZM nie będzie się tym zajmowała jedna osoba, ale cały zespół specjalistów: dendrolodzy, architekci krajobrazu, ogrodnicy i konserwatorzy przyrody. Do kierowania jego pracą powołany zostanie ogrodnik miasta, którego nazwisko poznamy w ciągu najbliższych tygodni. Nie zdecydowano jeszcze, czy ogłoszony zostanie na to stanowisko konkurs, czy też będzie to osoba, która w magistracie już pracuje.

Poza nadzorem nad całością spraw zieleni w mieście, zadaniami miejskiego ogrodnika i jego zespołu będą m.in.: przygotowanie wytycznych do projektowania zieleni, standardów jej utrzymania czy opracowanie strategii rozwoju zieleni w Łodzi. Zespół będzie także pracował przy tworzeniu studium wykonalności tzw. Zielonego Expo, które miasto zorganizuje w 2024 r.

Czytaj więcej

Skomentuj