Urząd Miasta Łodzi złożył w Urzędzie Marszałkowskim propozycje inwestycji, które będzie realizował w perspektywie unijnej w latach 2021-2027. Dotyczą one sześciu obszarów: transport, środowisko, odnowa miasta, sport i rekreacja, kultura i dziedzictwo oraz łódzki kapitał ludzki i smart city.

Łódź najwięcej chce wydać na transport – 4,1 mld zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, ulice na osiedlach, a także na przedłużenie ul. Wojska Polskiego, budowę nowej linii tramwajowej i przebicie ul. Karskiego.

Z kolei w odnowę miasta miasto zainwestuje 1 mld zł, w tym 700 mln zł na odnowę osiedli, a 300 mln zł na poprawę warunków życia w śródmieściu.

W obszarze środowiska UM Łódź zrealizuje projekty dotyczące smogu i wymiany źródeł emisji zanieczyszczeń, ale także programy odnoszące się do retencji, odwodnienia i renaturalizacji rzek oraz przywracania zieleni miejskiej czy parków i lasów za kwotę 500 mln zł. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa Łodzi środki wynoszą 200 mln zł. Tyle samo zostanie przeznaczone na kapitał ludzki i smart city.

W tej chwili nie ma jeszcze ram, w których tworzone będą osie priorytetowe. – Aplikując, chcemy pokazać instytucji zarządzającej, którą jest regionalny zarząd województwa, co jest dla nas ważne. To pakiet propozycji, które taki ośrodek jak Łódź, będący stolicą województwa, powinien realizować. Chcemy też aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu nowej strategii województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi Tomasz Jakubiec, dyrektor Departamentu Prezydenta w Urzędzie Miasta Łodzi.

Obecnie Łódź zrealizowała już ok. 80 proc. inwestycji zaprogramowanych w ramach trwającej teraz perspektywy finansowej UE. Uzyskano średnio po ok. 50 proc. zwrotu kosztów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj