W województwach wielkopolskim i lubuskim rozpoczęły się nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Można je składać odpowiednio: do 25 października i 31 października.

Pieniądze zawarte są w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

To kolejne województwo, które uruchomiło w tym półroczu dodatkowe pieniądze na inwestycje w sektorze wodno-ściekowym na terenach niezurbanizowanych. Podobne nabory zorganizowano bowiem w małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, łódzkim i dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Małopolska – kolejne pieniądze na gospodarkę wod-kan

Potrzeby są ogromne. Na obszarach wiejskich pod koniec 2018 r. znajdowało się blisko 60 proc. sieci kanalizacyjnej w kraju, ale do tej sieci było podłączonych tylko około 40 proc. budynków mieszkalnych.

System kanalizacyjny tworzą też ponad 2 mln zbiorników bezodpływowych i ponad 200 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków. Często brakuje odpowiednich rejestrów tych obiektów. Szwankuje też system kontroli ich szczelności i skuteczności, a przy przy dużym zagęszczeniu drenaży rozsączających źródłem zanieczyszczeń są wstępnie oczyszczone ścieki bytowe.


Szkolenie już wkrótce!

O tych zagadnieniach będzie mowa podczas ,,Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych”, które odbędzie się 26 listopada w Poznaniu. Zaprezentowane będą analizy techniczno-ekonomiczne różnych wariantów odprowadzania i oczyszczania ścieków.  Mowa będzie też o finansowaniu inwestycji na terenach niezurbanizowanych.

Swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu inwestycyjnych i eksploatacyjnych problemów podzielą się przedstawiciele wielkopolskich gmin. Od strony prawnej zostaną omówione obowiązki związane z gospodarką ściekową, jakie spoczywają na samorządach.

 

Wod-kan szkolenie 750 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj