Wrocławskie MPWiK udostępniło mapę, z podziałem na obszary zaopatrywane przez różne stacje uzdatniania wody. Można dzięki niej sprawdzić parametry wody, w tym m.in.: jej twardość oraz zawartość sodu, potasu czy magnezu.

Woda dostarczana mieszkańcom Wrocławia prawie w 100% ujmowana jest z rzeki Oławy, zasilanej dodatkowo wodą z Nysy Kłodzkiej. Woda trafia do dwóch zakładów uzdatniania: „Mokry Dwór” – bezpośrednio z ujęcia oraz „Na Grobli” – po wstępnym oczyszczeniu na terenach wodonośnych. Niewielka ilość wody dostarczana jest z ujęcia głębinowego w Leśnicy, gdzie trafia do lokalnej sieci wodociągowej. Woda w Stacji Uzdatniania „Leśnica” jest pobierana z czterech studni głębinowych, sięgających 140 metrów.

MPWiK we Wrocławiu udostępniło średnie wartości pomiarów jakości wody w wybranych strefach miasta.

Kontrole jakości

Odpowiednia jakość wody jest gwarantowana dzięki skutecznej, regularnie modernizowanej, wieloetapowej technologii uzdatniania i częstym prowadzonym badaniom laboratoryjnym. Kontrola jakości wody zaczyna się już od momentu ujmowania surowca, a następnie jest kontynuowana we wszystkich obiektach służących do jej ujmowania, uzdatniania i przesyłania.

– Produkowana przez MPWiK woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Zawiera cenne składniki takie jak wapń, magnez i sód. Każdy, kto ma pewność, że instalacja w budynku jest w dobrym stanie – może tę wodę pić bezpośrednio z kranu. W razie jakichkolwiek wątpliwości wystarczy zlecić badanie w specjalistycznym laboratorium – podkreśla Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Woda pod specjalnym nadzorem

Ujęcia, obiekty i tereny wodonośne MPWiK znajdują się pod szczególną ochroną sanitarną. Na ich terenie mogą przebywać jedynie osoby upoważnione. Każdy etap produkcji wody jest rygorystycznie kontrolowany. Czuwa nad tym Laboratorium Jakości Wody MPWiK. W ciągu roku laboratorium bada ponad 10 tysięcy próbek i wykonuje blisko 100 tys. analiz. Woda badana jest także w sieciach miejskich i bezpośrednio u mieszkańców. To, że gotowy produkt jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

Skomentuj