Plastics Europe, będące głosem branży tworzyw sztucznych w Europie, ogłosiło dziś mianowanie na stanowisko prezesa Marco ten Bruggencate. Zastąpił w tej roli Markusa Steilemanna.

Marco ten Bruggencate jako nowy prezes kontynuować będzie realizację ambitnego programu zrównoważonego rozwoju Plastics Europe i jego firm członkowskich, zgodnie z unijnymi założeniami Zielonego Ładu i dążeniem do neutralności klimatycznej.

Celem organizacji jest transformacja branży w kierunku zeroemisyjności i obiegu zamkniętego, poprzez m.in. wezwanie do wprowadzenia obowiązkowego celu UE dotyczącego zawartości recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych na poziomie 30 proc. do 2030 r.

– Świat nie może funkcjonować bez tworzyw sztucznych, szczególnie jeśli chcemy zapewnić zeroemisyjną przyszłość Europy. Kontynuacja wykorzystania zasobów nieodnawialnych nieuchronnie prowadzi do klimatycznego kryzysu, zatem już teraz niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy naszą branżą, łańcuchem wartości tworzyw i prawodawcą. Przyspieszenie zmian systemowych w branży tworzyw sztucznych oraz współpraca na rzecz lepszych rozwiązań prawnych to warunek niezbędny, podobnie jak rozwój w zakresie inwestycji i innowacji – powiedział ustępujący prezes Markus Steilemann.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę ze skali i złożoności transformacji naszej branży i mamy świadomość, jak kluczową rolę odgrywamy w zmniejszeniu emisji, redukcji odpadów oraz zwiększeniu cyrkularności. Realizując nasze ambitne założenia, zamierzamy nadal podejmować odważne decyzje i zajmować zdecydowane stanowiska, z naciskiem na konkretne działania. Nie mamy wpływu na wszystkie elementy zachodzących zmian, nie mamy także odpowiedzi na wszystkie otwarte pytania związane z wyzwaniami, z którymi aktualnie mierzymy się jako producenci, a także cały szeroko rozumiany system tworzyw sztucznych. Najważniejsza będzie współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Bardzo mnie cieszy perspektywa współpracy z interesariuszami w celu realizacji prawdziwie zrównoważonej gospodarki tworzyw w Europie – dodał nowy prezes organizacji Marco ten Bruggencate.

Czytaj więcej

Skomentuj