Firmy wodociągowe zwracają uwagę na częste zatykanie się sanitarnych instalacji przesyłowych na skutek wrzucanych do muszli klozetowych zużytych maseczek czy rękawiczek.

Epidemia koronawirusa w Polsce wymusiła na Polakach wprowadzenie do codziennego życia wiele higienicznych zachowań, takich jak dokładne mycie rąk, noszenie maseczek ochronnych czy zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy ludźmi.

Maseczki i rękawiczki w toalecie to ryzyko awarii

W powszechnym użyciu pozostają także środki dezynfekcyjne, takie jak antybakteryjne chusteczki i silikonowe rękawiczki.

Niestety zwiększone używanie materiałów higienicznych zwielokrotnia ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Firmy wodociągowe zwracają uwagę na częste zatykanie się sanitarnych instalacji przesyłowych na skutek wrzucanych do muszli klozetowych zużytych maseczek czy rękawiczek.

Jak mówi rzecznik Wodociągów Jaworzno, Sławomir Grucel, zapchane rury kanalizacyjne mogą spowodować niekontrolowany wyciek fekaliów na ulicy. Zaśmiecanie urządzeń sanitarnych materiałami higienicznymi z tworzyw sztucznych powoduje także awarię pomp znajdujących się w przepompowniach.

Należy zatem zwracać uwagę, aby materiały higieniczne i sanitarne oraz tworzywa sztuczne wyrzucać do specjalnych pojemników na śmieci, a nie do muszli klozetowej.

Kanalizacja. Czego nie wolno do niej wyrzucać?

Wodociągi Jaworzno zwracają uwagę, że do sieci kanalizacyjnej nie wolno wrzucać włosów, nawilżonych chusteczek, materiałów opatrunkowych oraz rajstop, gdyż przyczyniają się one do tworzenia się w rurach kanalizacyjnych zatorów.

Zabronione jest także umieszczanie w muszli klozetowej niedopałków papierosów, lekarstw, farb, chemikaliów, które poprzez zawarte w nich substancje chemiczne utrudniają mikroflorze oczyszczalni działanie mechaniczno-biologiczne.

Do odpływów kanalizacyjnych nie wolno także wkładać igieł, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo zranienia i zakażenia dla pracowników firm wodociągowych.

Kolejnym zagrożeniem tworzącym potężne zatory w rurach kanalizacyjnych są wrzucane do nich materiały budowlane takie jak gruz, gips czy tynk. Do zmniejszania drożności przepływu w infrastrukturze sanitarnej przyczyniają się także oleje i tłuszcze, które osadzając się, zmniejszają średnicę rur.

Używanie toalety jako pojemnika na odpady skutkować może problemami z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.

Wodociągi Jaworzno apelują do mieszkańców, aby wyrzucali odpady higieniczne do pojemników na śmieci, gdyż umieszczanie niedozwolonych materiałów w odpływach sanitarnych nierzadko zmusza ich pracowników do prac naprawczych przez co także naraża na ryzykowny kontakt z bakteriami i wirusami.

Czytaj więcej

Skomentuj