Gminy z Mazowsza mogą liczyć na finansowe wsparcie przy przygotowywaniu programów rewitalizacji.

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął zasady przygotowywania rewitalizacji, które są niezbędne gdy gminy będą starać się o środki unijne na tego typu projekty.

Konieczna dogłębna analiza

W nowej perspektywie finansowej UE część środków wsparcia jest skierowana na tzw. procesy rewitalizacji – powiedział marszałek Adam Struzik. Jak wyjaśnił chodzi tu o różne przestrzenie zdegradowane, np. tereny poprzemysłowe oraz takie, które były w jakiś sposób gospodarczo wykorzystane, a w wyniku przemian gospodarczych zostały zdegradowane. – Rewitalizacja ma nie tylko przywrócić funkcje budynkom, ale też doprowadzić do tego, by były w tych obiektach nowe rodzaje działalności:  społecznej lub gospodarczej – wyjaśnił marszałek. Jak dodaje aby skorzystać z unijnych dotacji na tego typu działania, potrzebne są lokalne programy rewitalizacji, które muszą być przyjęte po dogłębnej analizie przez rady gmin lub miast. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało samorządowi województwa prawie 8 mln zł na przeprowadzenie konkursu, który będzie wspierał tworzenie programów rewitalizacji. – Zachęcam więc gminy do sięgania po to wsparcie – dodał.

Niezbędne wsparcie ekspertów

Zaoferowane pieniądze to środki unijne, które będą pochodziły z tzw. pomocy technicznej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs, w którym gminy będą mogły ubiegać się o dotację na swoją pracę nad programem rewitalizacji. Przygotowanie tego typu programów wymaga zawsze wsparcia ze strony ekspertów, aby dokument, który powstał, mógł być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na działania rewitalizacyjne. Z tego względu gminy będą mogły w konkursie ubiegać się o wsparcie (maks. 200 tys. zł), by móc później opracowywać programy dla obszarów zdegradowanych na swoim terenie.

Warunki otrzymania dotacji

Z kolei 13 i 20 stycznia 2016 r. w urzędzie marszałkowskim odbędą się spotkania z przedstawicielami samorządów. Będzie to dobra okazja do zapoznania się z warunkami naboru. Warto podkreślić, że 90 mln zł to całkowity budżet – obowiązujący we wszystkich regionach w kraju – który został przeznaczony na realizację konkursu.

Każde z województw otrzyma, w ramach dotacji celowej, pulę środków wyliczoną w oparciu o algorytm uwzględniający kwotę środków planowanych dla każdego z województw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz liczbę miast i wsi.

Czytaj więcej

Skomentuj