Od kilku dni w Kielcach odbywa się interwencyjna zbiórka odpadów. Śmieciarki jeżdżą tylko w nocy. Niestety, w kilkudziesięciu przypadkach odbiór odpadów uniemożliwili sami mieszkańcy.

Po raz pierwszy zbiórka odpadów, w tym wypadku segregowanego papieru i plastiku, odbyła się w nocy. Jak w komunikacie pisze Eneris, największą uciążliwością w wykonaniu tego zadania okazał się brak wyobraźni niektórych kierowców.

To nie żarty

„Choć nocny tryb zbiórki i prośba o sprawdzanie nowych tygodniowych harmonogramów odbiorów odpadów był szeroko komunikowany w mediach kieleckich, a o kwestii np. niezastawiania altan Urząd Miasta Kielce i Eneris alarmują od miesięcy, niestety nie wszyscy mieszkańcy biorą to na poważnie” – czytamy na stronie firmy.

Odpadów nie udało się odebrać z ok. 50 punktów odbiór odpadów był niemożliwy. Zostaną więc wywiezione tydzień później.

– Przez całą noc otrzymywaliśmy zdjęcia od naszych kierowców, którzy nie byli w stanie podjechać do altan by odebrać odpady. A przecież swoją ciężką służbę pełnimy dla państwa, bo zachowanie ciągłości odbioru odpadów w czasie trwającej pandemii jest krytyczne z punktu widzenia zachowania higieny w miastach – powiedział Andrzej Dziewanowski, dyrektor Eneris Surowce w Kielcach.

– Dlatego apelujemy do kierowców o zwrócenie uwagi, gdzie parkują: nieblokowanie dojazdu do altan na odpady, nieparkowanie na skrętach, unikanie parkowania po dwóch stronach wąskich uliczek co ze względu na możliwość uszkodzenia samochodów wyklucza możliwość wjazdu śmieciarek na osiedla – podkreślił.

Serwis specjalny: gospodarka komunalna w Polsce w czasie pandemii koronawirusa

Przeszkadzają też wielkogabaryty

Eneris wystosował także prośbę o dodatkowe zabezpieczenie dostępności dojazdu do administratorów osiedli i gospodarzy domów.

Zaznaczając przy  tym, że narastającym problemem stają się także odpady wielkogabarytowe, które wystawiane przez mieszkańców, mimo zawieszenia zbiórki tych odpadów. One również tarasują altany.

„Dlatego administratorzy proszeni są o uczulenie mieszkańców na nie wynoszenie niepotrzebnych mebli i innych przedmiotów wyposażenia, a także wstrzymanie się z tego typu porządkami do czasu uruchomienia na nowo wywozu tych odpadów. Innym rozwiązaniem jest zamawianie przez administracje kontenerów i składowanie w nich odpadów gabarytowych” – czytamy w komunikacie.

Od czwartku 19 marca odbiór odpadów w Kielcach jest realizowany wyłącznie w godzinach 20.00 – 6.00. Odbierane są przede wszystkim odpady zmieszane i bio, zawieszone zostały niektóre usługi, częściowej zmianie uległy również harmonogramy. W ten sposób firma do minimum ogranicza kontakt pracowników komunalnych z osobami postronnymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej

Skomentuj