Norbert Lenkiewicz, dotychczasowych dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych został powołany na głównego geologa kraju – pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa.

Nowy pełnomocnik ministra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych.

Norbert Lenkiewicz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej, prawie energetycznym oraz gospodarczym. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych dotyczących przedsiębiorczości w branży energetycznej.

Jako ekspert Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji w Warszawie zajmował się badaniem otoczenia prawnego właściwego dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku regulowanym oraz współpracował z organami administracji państwowej w zakresie kształtowania ram prawnych dla branży paliw.

Jest autorem publikacji i szkoleń m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji,  zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz kontroli i postępowań administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcję Głównego Geologa Kraju pełnił Piotr Dziadzio.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj