MF rozwiało obawy dotyczące wzrostu stawek VAT na wodę wodociągową. Rzecznik prasowy ministerstwa, Paweł Jurek w wypowiedzi dla PAP, poinformował, że dla wody wodociągowej będzie zachowany 8 proc. VAT ale żeby nie było wątpliwości uzupełniony zostanie załącznik nr 3 do ustawy.

W ubiegłym tygodniu Konfederacja Lewiatan oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaapelowały o uszczegółowienie oraz doprecyzowanie zapisów projektu nowej matrycy VAT w zakresie stawek za „wodę w postaci naturalnej”. Organizacje te obawiają się, że zgodnie z tym dokumentem stawka VAT za wodę z kranu wzrośnie z 8 do 23 proc.

Ministerstwo zapewnia doprecyzowanie załącznika 3

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na te obawy 8 lutego br. w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej. Wyjaśniono, że projekt nowej matrycy VAT przekazany do konsultacji zawierał przepisy o obniżonej stawce na wodę dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych. Intencją MF od początku było utrzymanie 8-proc stawki VAT dla wody wodociągowej.

Rzecznik MF Paweł Jurek, w komentarzu dla PAP poinformował, że – Po dodatkowej analizie sprawy zdecydowano – wyłącznie w celu doprecyzowania przyjętego założenia utrzymania status quo w tym obszarze – o uzupełnieniu projektowanego załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług objętych stawką 8-proc., o towar w postaci wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami i innymi środkami transportu.

IGWP spokojna o ceny wody

Stanowisko w sprawie zajęła również Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Dla tej organizacji od samego pojawienia się projektu ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji było jasne, że zostanie zachowana 8-procentowa stawka dla usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz usług związanych z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych.

IGWP wyjaśnia, że: w uzasadnieniu projektu omawianej ustawy zakłada się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Do tego celu planowane jest wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek co powodować będzie między innymi zmniejszeniem liczby towarów objętych niższymi stawkami podatku VAT. Do tej pory do celów stosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008. Jest to system nieefektywny i bardzo skomplikowany, więc podjęcie przez Ministerstwo Finansów próby jej uproszczenia, także ze strony branży wodociągowo-kanalizacyjnej będącej przecież jednym z wielu uczestników życia gospodarczego, spotkało się z aprobatą. Zwłaszcza, iż w uzasadnieniu projektu ustawy widnieje kwestia ujednolicenia stawki podatku od towarów i usług dla większości napojów.

Zdaniem Izby z tym właśnie faktem należy wiązać wykreślenie z załącznika nr 3 do ustawy (dotychczasowa pozycja 70) „wody w postaci naturalnej”. Uwaga Ministra Przedsiębiorczości i Technologii stwierdzająca, iż efektem usunięcia z załącznika nr 3 „wody w stanie naturalnym” będzie wzrost wysokości rachunków za wodę dla gospodarstw domowych według IGWP wydaje się zatem być nietrafna.

Pomimo to Izba wnioskuje o doprecyzowanie przepisów w celu rozwiania wątpliwości co do intencji ustawodawcy oraz uniknięcia błędów interpretacyjnych, podobnych do tych przedstawionych przez MPiT.

Czytaj więcej

Skomentuj