1 / 4

– Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi – przekonywał podczas środowej konferencji prasowej Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju – przypominali w środę przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Mowa oczywiście o nowym rozporządzeniu ws. selektywnej zbiórki odpadów.

Od 1 lipca odpady będą musiały być dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika lub worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Zamiast składowisk – circular economy

– Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, marnotrawstwo surowców i potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla ludności lokalnej. Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. Dlatego od 1 lipca będą dzielone na cztery frakcje – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

– Rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wzmocnieniem dobrej praktyki, która już w wielu polskich samorządach funkcjonuje. 1400 gmin w Polsce już segreguje na frakcje, które są podane w rozporządzeniu – przypomniał Mazurek. I dodał, że w związku z tym rozporządzenie powstało, aby określić minimalne wymagania dla selektywnej zbiórki.

Minister Mazurek nawiązał także do w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. – Przed nami ważne wyzwanie, które wiąże się z gospodarką obiegu zamkniętego. Zmieniamy podejście z linearnego na podejście, w którym domykamy obieg i staramy się dostarczyć do gospodarki wysokiej jakości surowce, tak aby redukować ilość surowców pierwotnych.

Nowe pojemniki najpóźniej w 2022 r.

Na wymianę pojemników, na te we właściwych kolorach, gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Osiągnięty w naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26 proc. – Obserwujemy wzrost recyklingu na poziomie 0,7 proc. – zauważył podczas spotkania wiceminister Mazurek. – To jest bardzo niski poziom – stwierdził dosadnie.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości ok. 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Ministerstwo zachęca do obniżenia opłat

Jak zauważa resort środowiska, gminy zarabiając na odpadach surowcowych uzyskanych z selektywnej zbiórki i sortowania, a także ograniczając dzięki temu ilość odpadów, które trafiłyby na składowisko, mają podstawy do obniżenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ważne jest w tym zakresie także zaangażowanie samorządów w politykę informacyjną i edukacyjną mieszkańców – podkreślili przedstawiciele MŚ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

6 Komentarze

    • Myślę ze Ministerstwo powinno zjac sie miliardami,któe wypływaja na nielegalnych wysypiskach,które toleruje.Państwo pozwala na zaśmiecanie plaż,na biznesy a nam mówi jak smieci wyrzucać.My wiemy!!!!!

  1. Wprowadzenie obowiązku zbierania odpadów na wymienione frakcje nie spowoduję znaczącego wzrostu recyklingu, bez wprowadzenia realnej “rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Pomimo, że są przygotowywane czyste, dobrej jakości frakcje surowców wtórnych do recyklingu – to dla znacznej części np. tworzyw sztucznych nie ma podmiotów zajmujących się ich recyklingiem. Wprowadzający na rynek opakowania – powinni się rozliczać z recyklingu takich materiałów (i finansować jego zbieranie i przetworzenie) z jakich jest opakowanie, a nie np. wprowadzając opakowanie z tworzywa sztucznego np. z foli PE kolorowej (na której odbiór do recyklingu jest małe zainteresowanie) – rozlicza się recyklingiem butelek PET. Wprowadzający powinien odpowiadać za to czy wprowadzone przez niego opakowanie nadaje się do recyklingu.

  2. W TV minister Mazurek wmawiał widzom że to wszystko dla dobra ludzi – “ma być taniej”, mam wrażenie że nikt mu nie uwierzył. Nie wiem czy też mu uwierzyli jak opowiadał że wzrost opłaty za składowanie ma związek z dotacjami z UE. Co nam po dotacjach jak płacić będziemy więcej.

  3. Kiedy będą już cztery pojemniki – to ministerstwo będzie rozsyłać do skupisk wielopiętrowej zabudowy wielorodzinnej swoich emisariuszy z nowotworzonej służby zwanej Szwadronami Śmieci. Ich zadaniem będzie weryfikacja deklaracji złożonych przez mieszkańców poszczególnych takich posesji – i jeśli w przypadku odkrycia, że przynoszone z mieszkania odpady są nieposegregowane mimo deklaracji ich segregacji – to będą wyciągane surowe konsekwencje włącznie z najwyższym wymiarem kary. Tylko takie działania egzekucyjne spowodują, że nie będzie już aktualne stwierdzenie, że gospodarka odpadami to ch… d… i odpadów zmieszanych kupa…

  4. pytam się dlaczego zmieniać kolory – już teraz zielony to odpady bio , brązowy można dodać na szkło jak się coś proponuje to trzeba zobaczyć jak już jest i dostosować to do nowych założeń . Pewnie ktoś lobbuje , by zarobić na nowych pojemnikach

Skomentuj