Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie zmodernizował za 10 mln zł sortownię. Dzięki inwestycji zakład będzie odzyskiwać ok. trzy razy więcej surowca do ponownego wykorzystania niż do tej pory. Dzięki temu wzrośnie poziom recyklingu.

ZGO przerabiał będzie ok. 3 tony więcej odpadów na godzinę, co miesięcznie przełoży się na wzrost o 1250 ton. W konsekwencji roczna wydajność pracy sortowni wzrośnie o 15 tys. ton, czyli o ok. 14 proc.

Dzięki inwestycji będzie można efektywniej przetwarzać odpady zbierane jako odpady zmieszane i odpady zbierane selektywne. Instalacja ma teraz lepszą możliwość automatycznego rozdzielenia tworzyw 3D, do których należą odpady przestrzenne np. butelki, puszki. Są one wydzielone przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. Dzięki temu wzrośnie odzysk tworzyw sztucznych 3D oraz obniżą się koszty jednostkowe sortowania tworzyw.

Dzięki wdrożonym zmianom wzrosnąć ma też efektywność pracy. Zakład będzie pracował na trzy zmiany, a zatrudnienie w nim znajdzie kolejnych 12 osób (obsada nowej czteroosobowej kabiny w systemie pracy trzyzmianowej). Z uwagi na rozmieszczenie nowych ciągów technologicznych, poprzez zdublowanie ich umożliwi to pracę nawet w przypadku awarii.

Inwestycję zrealizowała firma Eggersmann.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj