24 sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabory na dofinansowania dla selektywnej zbiórki odpadów i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania nimi. Pieniądze mogą trafić na budowę PSZOK i instalacji komunalnych.

Z NFOŚiGW będzie można otrzymać dotacje i pożyczki, przy czym pożyczka może wynieść nawet do 100 proc. kosztów.

Z oferty mogą skorzystać samorządy, ich związki oraz przedsiębiorcy zainteresowani np. budową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Pieniądze można zdobyć również na budowę nowych oraz modernizację istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także ponadregionalnych instalacji (PIPOK).

Środki pochodzą z programu NFOŚiGW “Racjonalna gospodarka odpadami”. Jego budżet wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł.

Wnioski przyjmowane są od 24 sierpnia. Będzie można je składać do 30 czerwca 2022 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj