MSWiA przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla składujących i magazynujących odpady. Branżowcy załamują ręce.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Ma być mniej pożarów

Rozporządzenie ma wprowadzić m.in. obowiązek gromadzenia odpadów w wyznaczonych strefach pożarowych, których wielkość także została określona. Na przykład powierzchnia strefy pożarowej znajdująca się poza budynkiem nie będzie mogła liczyć więcej niż 1000 m kw. w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon oraz 3000 m kw. w przypadku odpadów palnych innych niż te wymienione powyżej

Rozporządzenie wprowadza również podział stref pożarowych na sekcje, określa podstawowe wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego, ścian separacyjnych, a także definiuje wymagania dotyczące maksymalnej wysokości składowania stałych odpadów palnych. To ostatnie ma być kluczowe z punktu widzenia prowadzonej akcji gaśniczej.

Połowa zakładów do zamknięcia?

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, „formułując wymagania zawarte w projekcie rozporządzenia wykorzystano doświadczenia zebrane przez Państwową Straż Pożarną w czasie gaszenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w funkcjonujących w innych państwach przepisach i źródłach wiedzy technicznej, dotyczących miejsc gromadzenia i przetwarzania odpadów palnych”.

Jednak część przedstawicieli branży gospodarki odpadami uważa, że wprowadzenie rozwiązań zapisanych w projekcie rozporządzenia MSWiA stanowi realną groźbę zamknięcia nawet połowy zakładów przetwarzających odpady.

– Nie zmienia się prawa w takim tempie, zwłaszcza w zakresie, w którym trzeba technicznie dostosować zakład, a czasem wręcz go przebudować. Nie da się tego zrobić w dwa miesiące – komentuje Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK.

Liczący 28 stron dokument (w którym można zapoznać się tutaj) jest datowany na 3 czerwca 2019 r. Na strony RCL trafił 6 czerwca. Zgodnie z propozycją MSWiA rozporządzenie ma wejść w życie 22 sierpnia 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

6 Komentarze

Skomentuj