Zbyszko Górny został w piątek wyznaczony przez premiera Mateusza Morawieckiego do pełnienia funkcji burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (pow. poznański, woj. wielkopolskie) do czasu objęcia obowiązków przez nowego burmistrza – poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

W styczniu ub. roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny. Dariusz U. usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował samorządowca. Z uwagi na zbyt niską frekwencję przeprowadzone w październiku referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie zostało uznane za nieważne.


Wielkopolskie: Zarzuty korupcyjne i wniosek o aresztowanie burmistrza Murowanej Gośliny


 

Służby prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazały w piątek PAP, że wojewoda wielkopolski Michał Zieliński 13 lutego wystąpił z wnioskiem, przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o wyznaczenie Zbyszka Górnego do pełnienia funkcji burmistrza Murowanej Gośliny. Jak zaznaczono, powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza było konieczne, z uwagi na zrzeczenie się mandatu przez dotychczasowego włodarza Murowanej Gośliny.

“Premier Mateusz Morawiecki na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 24 lutego 2023 r. Zbyszka Górnego do pełnienia funkcji burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza” – poinformował WUW.

Kim jest nowy komisarz?

Zbyszko Górny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Od 1994 r. pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz w Poznańskim Instytucie Technologicznym, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za wdrażanie i projektowanie systemów logistycznych. W 2021 r. przez pięć miesięcy pełnił funkcję wójta gminy Dopiewo do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. W latach 2006–2015 był przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu, gdzie również w latach 2019–2023 pełnił funkcję radnego. W latach 2014–2018 był radnym miasta Poznania, a także wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Referendum bez rozstrzygnięcia

W październiku ubiegłego roku przeprowadzono referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie, jednak ponieważ do urn poszło zbyt mało osób głosowanie zostało uznane za nieważne. Z protokołów Miejskiej Komisji ds. Referendum w Murowanej Goślinie wynikało, że do uznania ważności referendum zabrakło głosów nieco ponad 40 osób.


Referendum w sprawie odwołania władz Murowanej Gośliny jest nieważne


 

12 zarzutów korupcyjnych

11 stycznia 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny i sześć innych osób. Dariusz U. usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował samorządowca.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do których miało dojść w latach 2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Śledczy zarzucili Dariuszowi U. m.in. przyjmowanie łapówek za realizowane kontrakty. Burmistrz miał też żądać od swoich podwładnych przekazania części przyznanych im nagród. Zarzuty dotyczą także nadużycia uprawnień poprzez własnoręczne wysłanie oraz zlecenie wysłania ze służbowych telefonów tzw. SMS-ów premium o wartości ok. 8 tys. zł na plebiscyt prasowy.

W maju prokuratura poinformowała, że w związku z zachowaniem samorządowca w trakcie zatrzymania i przeszukania jego mieszkania Dariuszowi U. przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszania go do odstąpienia od czynności służbowych poprzez groźby i stosowanie przemocy.

Za zarzucane burmistrzowi przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Dariusz U. był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.

Czytaj więcej

Skomentuj