Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach na nowego prezesa. Została nim Katarzyna Burda. Zastąpiła Andrzeja Urbańskiego, który zrezygnował ze stanowiska.

O powierzeniu Katarzynie Burdzie funkcji prezesa myślenickich wodociągów poinformował na czwartkowym briefingu prasowym burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

– Zarekomendowałem Radzie Nadzorczej MZWiK panią Katarzynę Burdę na stanowisko prezesa zarządu i miło mi poinformować, iż w dniu 21 listopada 2018 roku Rada jednogłośnie przegłosowała przedstawioną przeze mnie kandydaturę. Nowej Pani Prezes życzę sukcesów na nowym stanowisku. Oczekują ich wszyscy mieszkańcy naszej gminy i jestem pewien, że Pani Prezes spełni pokładane w niej zaufanie  – mówił Jarosław Szlachetka.

Nowe wyzwania

– Objęcie tej funkcji jest dla mnie wielkim zaszczytem, wyzwaniem zawodowym i jednocześnie radością. Cieszę się, że będę miała bezpośredni wpływ na rzeczy ważne dla mieszkańców miasta i gminy. W pracy prezesa chcę wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie, gdyż od 15 lat pracuje w branży związanej z gospodarką wodną – mówiła Katarzyna Burda.

Burmistrz wspominał o najważniejszych wyzwaniach stojących przed myślenickimi wodociągami. Główne cele to poprawa funkcjonowania spółki gminnej, usprawnienie oczekującym mieszkańcom możliwości przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wizerunkowa zmiana podejścia do kompleksowej obsługi mieszkańców miasta i gminy oraz przeanalizowanie możliwości obniżenia taryf.

Odchodzi szef myślenickich wodociągów

Zdaniem nowej prezes, najważniejsze cele do realizacji w jej nowej pracy to utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejącej infrastruktury. Ma to pozwolić utrzymać wielkość sprzedaży wody oraz zagwarantować bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców.

– Chcę zadbać o rozwój spółki poprzez optymalizację  procesu uzdatniania i dystrybucji wody, a także budowanie świadomości potrzeb innowacyjnych. Istotny jest także dobry wizerunek spółki, proste zasady i procedury oraz doświadczony i profesjonalny zespół sprawnie realizujący potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy – podkreślała Katarzyna Burda.

Najpilniejsze tematy

Dodała, że wdrożenie wymienionych zasad ma pozwolić na skuteczniejsze zarządzanie finansami spółki, co w efekcie wpłynie na jakość i poziom kosztów wody i ścieków. – To cele strategiczne i długofalowe. Natomiast w najbliższym czasie skupię się głównie nad tematami najpilniejszymi – zapowiedziała Katarzyna Burda.

Chodzi m.in. o analizę wniosku byłego prezesa Andrzej Urbańskiego w sprawie ustalenia nowych taryf za wodę i ścieki, by sprawdzić, jaki będzie on miał wpływ na koszty wody i ścieków dla mieszkańców.

Katarzyna Burda od początku swojej kariery była związana zawodowo z gospodarką wodną. Rozpoczęła pracę jako podinspektor, a następnie inspektor w Wydziale Inwestycji w Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Od 2012 r. była związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ostatnio pracowała w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie”.

Czytaj więcej

Skomentuj