Andrzej Urbański, prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach, zrezygnował ze stanowiska. Oświadczenie w tej sprawie opublikował na stronie spółki. Wiele wskazuje na to, że powodem takiej decyzji jest osoba nowego burmistrza, który już podczas kampanii wyborczej zapowiadał audyt w MZWiK w Myślenicach, a także odwołanie jego szefa.

W swoim oświadczeniu Andrzej Urbański pisze m.in., że 15 lat pracy na rzecz rozwoju gminy Myślenice zaowocowało tysiącem nowych kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dwoma nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków, trzema ujęciami wody, setką nowych przepompowni oraz kilkunastu tysiącami kolejnych mieszkańców mogących korzystać z usług miejskich wodociągów.

Podkreśla, że zmiany te, jak np. czystsze środowisko, wzrost wartości działek, wzrost ilości mieszkańców, zakładów czy zwiększone wpływy do budżetu przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom.

Według Andrzeja Urbańskiego wszystkie te zadania zostały zrealizowane przy zachowaniu cen za wodę i ścieki poniżej średniej w Małopolsce. „Dlatego też, za te wszystkie lata wspólnej pracy dla dobra mieszkańców gminy Myślenice, chciałem gorąco podziękować burmistrzowi (…), pracownikom wodociągów, członkom rad nadzorczych, radnym wszystkich kadencji, pracownikom urzędu, firmom i osobom z którymi miałem przyjemność przez te piętnaście lat współpracować, a bez których sukces ten nie byłby możliwy” – napisał w oświadczeniu.

Przyszłemu burmistrzowi oraz swojemu następcy szef myślenickich wodociągów życzył powodzenia w dalszym zarządzaniu spółką, podobnych sukcesów w jej rozwoju oraz realizacji wyborczych zapowiedzi o obniżeniu opłat za wodę i ścieki.

Źródło: mzwikmyslenice.com.pl

Czytaj więcej

Skomentuj