1 / 7

Ogród Otwarty na Wildzie w Poznaniu to tzw. park kieszonkowy – innowacyjna przestrzeń do zabawy, nauki, integracji i odpoczynku wśród zieleni.

Projekt Ogrodu Otwartego powstaje przy ul. Prądzyńskiego na poznańskiej Wildzie od 2017 r. Na przylegającym do przedszkola terenie rosną ponad 100-letnie drzewa, a całość jest oddzielona od ruchu ulicznego kamienicami. Koncepcję dla zagospodarowania tego obszaru wypracowano w trakcie konsultacji społecznych.

Otwarcie już wkrótce

Prace podzielono na kilka etapów. Większość z nich została już zrealizowana – teren został uporządkowany, usunięto zniszczony asfalt, zadbano o nową nawierzchnię z piasku, ziemi i trawy, wykonano ogrodzenie, bramę i podjazdy. W tej chwili trwa montaż małej architektury i remont piaskownicy, powstają też ścieżki. Do końca roku zamontowane zostaną urządzenia zabawowe, choć ogród ma być oddany do użytku już za ok. miesiąc.

Założeniem tego projektu było połączenie idei ogrodu społecznego z naturalnym miejscem do zabawy. Ogródek zostanie zagospodarowany tak, aby zaspokajał potrzeby społeczności przedszkolnej, a jednocześnie służył mieszkańcom Wildy. Miejsce to ma być otwarte dla dzieci i dorosłych.

Inicjatywa mieszkańców

– Cieszę się, że możemy spotkać się na Wildzie i być świadkami powstania w naszym mieście innowacyjnego Ogrodu Otwartego – powiedział zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. – Miejsce to powstało z inicjatywy lokalnej, przy zaangażowaniu społeczności przedszkola, rodziców i mieszkańców Wildy. To pokłosie międzynarodowego projektu, który Poznań realizował wspólnie z Berlinem.

To właśnie w czasie współpracy poznańskich i berlińskich przedszkoli zrodził się pomysł na miejsce, w którym dzieci mogą uczyć się w sposób aktywny, a jednocześnie będące otwarte dla rodziców i okolicznych mieszkańców.

– Mimo ogromnego potencjału teren był dotąd słabo zagospodarowany. W ramach projektu zadbano o część przedszkolną ogrodu. Dodatkowo wydzielono fragment o powierzchni ok. 350 mkw., który został udostępniony mieszkańcom w formie Ogrodu Otwartego – tłumaczy Agnieszka Górczewska z Urzędu Miasta Poznania.

Ogród ma służyć dzieciom, które na co dzień pracują w przedszkolu metodą projektu badawczego. Otrzymają one miejsce, w którym w bezpiecznych warunkach mogą obserwować, doświadczać, eksperymentować, a także sadzić rośliny i samodzielnie o nie dbać. Inicjatorzy chcą, aby w ogrodzie powstały domki dla owadów, kuchnia błotna i kompostownik. W kwietniu, maju i czerwcu będą tam odbywać się weekendowe warsztaty. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu miasta Poznania.

Czytaj więcej

Skomentuj