Zarządy województw świętokrzyskiego przyjęły aktualizacje harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r. Zmiany dotyczą m.in. gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Dotychczasowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 obowiązywał od 24 kwietnia. Pod koniec maja wprowadzono w nim kilka modyfikacji.

Wyniki naborów później

Z drugiego na trzeci kwartał przesunięto termin ogłoszenia naboru w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Jak tłumaczy zarząd województwa, zmiana podyktowana jest brakiem uregulowania prawnego w zakresie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

– Dotychczasowe rozporządzenie ministra środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. utraciło swoją moc prawną z dniem 1 stycznia br. Natomiast dotychczas nie zakończyła się jeszcze procedura legislacyjna projektu nowego rozporządzenia – czytamy. – W związku z powyższym nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie wspomnianego naboru.

Konkursu nie będzie na inwestycje mające na celu przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków, konkretnie na zbiorniki małej retencji.

Zmiana harmonogramu w tym punkcie ma być podyktowana faktem niespełnienia przez stronę polską warunkowości ex-ante w zakresie gospodarki wodnej. Co za tym idzie wsparciem może być objęta jedynie realizacja inwestycji ujętych na listach nr 1 w Master Planach dla Odry i Wisły. Na tych listach nie ma jednak żadnych inwestycji z województwa świętokrzyskiego.

Podkarpackie również z opóźnieniem

Z września na październik przesunięto termin przeprowadzenia naboru w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami. Nabór zostanie ogłoszony pod warunkiem zmiany Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie demarkacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodatkowe nabory na projekty w ramach zapobiegania i zwalczanie zagrożeń mają rozpocząć się w grudniu 2018 r. 3 mln zł ma zostać przeznaczone na rozbudowę istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi. O kolejne 16 mln zł będą mogły się starać na inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym.

Uaktualnione harmonogramy dla województwa świętokrzyskiego i województwa podkarpackiego

Źródło: funduszeeropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj