Rozbudowa kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni na wpływ ma na osuszanie ujęć wody pitnej w Czechach. Koncesja na wydobycie węgla w tym rejonie wygasa w kwietniu 2020 r. PGE chce jej przedłużenia do 2044 r.

Pod koniec maja Rada Miejska w Bogatyni uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegającą na rozszerzeniu o 15 ha terenu odkrywkowej eksploatacji górniczej kopalni Turów.

Czesi chcą uchylenia planu

Tymczasem miasta Frydland i Chrastava, samorząd Kraju Libereckiego, czeskie Ministerstwo Środowiska oraz prawnicy we wspólnym stanowisku domagają się od Wojewody Dolnośląskiego uchylenia przyjętej zmiany planu.

Czeski senator i starosta, Michael Canov, w oficjalnym komunikacie wydanym 1 lipca zwraca uwagę, że „(…) strona czeska walczy o to, żeby strona polska na własnym terytorium przestrzegała prawa”. Padają słowa sprzeciwu wobec poszerzenia odkrywki i pozbawienia mieszkańców Czech wody pitnej. Czesi wyceniają na ponad 10 mln złotych koszty inwestycji niezbędnych do sprowadzenia z Gór Izerskich wody, której pozbawi ich odkrywka. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, koszty te powinna ponieść Kopalnia Turów.

Problemy także w Polsce

Do niedawna wydawało się, że problemy z wodą pitną wokół Turowa mają tylko Czesi. Jednak lej depresyjny i susza także w Polsce są skutkiem wieloletniej eksploatacji złóż węgla brunatnego. W II. połowie czerwca, susza i upały oraz zwiększony pobór wody przez mieszkańców gminy, kopalnię i elektrownię Turów, spowodował osuszenie 2 ujęć własnych wody pitnej Bogatyni. Pojawiły się przerwy w dostawach wody oraz radykalne pogorszenie jej jakości. W ostatnim czasie zaobserwowano m.in. zanieczyszczenia wody pitnej żelazem  okresowo o 250%, a manganem o 100%.

Potrzebna transformacja

Organizacje ekologiczne od dawna zwracają uwagę na negatywny wpływ Kopalni Turów na środowisko. Chodzi o generowane toksyczne pyły zawieszone, a także wpływ na jakość wody.

– Duże środki UE w Platformie Węglowej czekają na wsparcie sprawiedliwej transformacji regionów odchodzących od węgla. Najbliższe spotkanie w Brukseli odbędzie się 13-14 lipca. To tam jest miejsce na politykę dla Burmistrza Bogatyni – podkreśla Radosław Gawlik, wiceprezes Koalicji Rozwój TAK  –  Odkrywki NIE, zaangażowany w ruch na rzecz Transformacji Energetycznej ponad Podziałami.

Czytaj więcej

Skomentuj