Mieszkańcy województwa śląskiego i mazowieckiego złożyli najwięcej wniosków o dotacje lub pożyczki w ramach programu “Czyste Powietrze”. Do 3 grudnia wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły ponad 16 tys. wniosków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał dane dotyczące liczby wniosków złożonych w poszczególnych województwach w programie “Czyste Powietrze”. Przodują województwa z największą liczbą ludności, a więc także – z największym problemem ze smogiem.

Najwięcej wniosków na Śląsku

– Do 3 grudnia Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły ponad 16 tys. wniosków. Największe zainteresowanie programem jest w województwie śląskim, gdzie złożono ponad 2 tys. wniosków i mazowieckim – ponad 1800. Wzrasta również liczba zapytań telefonicznych o szczegóły programu. Zanotowaliśmy ich do tej pory w sumie ponad 115 tys. – informuje Anna Król, wiceprezes NFOŚiGW.

W województwie śląskim złożono dotychczas 2372 wnioski, w mazowieckim – 1816, małopolskim – 1340, lubelskim – 1332, pomorskim – 1307, wielkopolskim – 1232 i kujawsko-pomorskim – 988. Najmniej – w lubuskim – 390.

Jeszcze w listopadzie podczas kongresu Envicon Environment 2018 minister Henryk Kowalczyk informował, że w programie złożono wtedy 14 tys. wniosków. – Jest to trochę poniżej statystycznej liczby (…). Ale myślę, że jak na start programu wynik jest już całkiem niezły – ocenił szef resortu środowiska.

Dla kogo pieniądze z “Czystego Powietrza”?

W ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Łączna pula środków przeznaczona na program do 2029 r. to 103 mld zł. Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Zdaniem Ministerstwa Środowiska takie zasady kwalifikacji spowodują, że wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących.

Adresatami programu są właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych – zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych. Właściciele budynków istniejących mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę pieca i prace związane z termomodernizacją swoich domów.

Natomiast właściciele budynków nowo budowanych mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz starać się o pożyczkę na odnawialne źródła energii. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji będzie wynosić nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Wnioski w ramach programu “Czyste Powietrze” można składać za pomocą portalu beneficjenta, który znajduje się na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub wersję papierową należy wysłać pocztą do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska właściwego ze względu na realizację inwestycji.

Czytaj więcej

Skomentuj