1 / 5

Na terenie Parku Przymorze w Gdańsku zorganizowana została akcja napełniania starego, suchego stawu wodą z pobliskiego zbiornika retencyjnego Orłowska. Akcję przeprowadzono w trosce o ratowanie zabytkowych drzew, które są największym skarbem tego terenu.

Zabytkowy drzewostan można podziwiać, podążając wytyczoną ścieżką dendrologiczną. W jego skład wchodzą takie gatunki jak: dąb szypułkowaty, dąb czerwony, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna pospolita, daglezja zielona, a także kasztanowce i robinie.

Z uwagi na to, że w wyniku zmian klimatu intensywnie zmienia się charakter opadów – coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi deszczami nawalnymi lub bardzo długimi okresami suszy, co negatywnie wpływa na utrzymanie miejskiej zieleni. Nie są to korzystne okoliczności dla zabytkowego drzewostanu znajdującego się wokół nieistniejącego już stawu w Parku Przymorze w Gdańsku.

Eksperymentalnie przepompowano wodę do nieistniejącego stawu

Ze względu na bliskość infrastruktury odwodnieniowej w okolicy, w ramach współpracy jednostek miejskich ze zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na Potoku Oliwskim przepompowano wodę do wyschniętego stawu. Zbiornik Orłowska, z którego pompowana była woda do stawu, zasilany jest Potokiem Oliwskim.

W momencie realizacji akcji (29 czerwca) nie było wiadomo jak długo woda się utrzyma w stawie. Nikt nie wiedział jak zachowa się gleba jednak z uwagi na fakt, że kiedyś woda w miejscy tym była woda założono, że nie wsiąknie ona w ciągu kilkunastu godzin, a utrzyma się kilka tygodni.

Podłoże jak gąbka

Niestety okazało się, że woda po pierwszym napełnieniu utrzymała się krócej niż oczekiwano. Eksperyment ten potwierdził zatem, że problem suszy glebowej jest duży a podłoże przyjmuje wodę jak gąbka. Pewne jest, że ten eksperyment poprawił nawodnienie parku, a w efekcie korzystnie wpłynął na roślinność parkową i stan zdrowotny drzewostanu.

8 lipca podjęto kolejną próbę napełnienia zbiornika. Trwają też prace projektowe w Gdańskie Wody sp. z o.o. nad zwiększeniem pojemności sąsiadującego zbiornika Orłowska, co spowoduje, że nadmiar wód opadowych będzie mógł gromadzić się we wspomnianym suchym stawie i zasilać tereny zielone.

Teren Parku Przymorze jest wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Jego historia sięga II połowy XVIII wieku. Wtedy to Friedrich Ehler, burmistrz Gdańska i zarazem właściciel posiadłości „Konradshammer”, założył ogród, na terenie którego mieścił się dwór i zespół młynów. Na przełomie XIX i XX wieku Park został przebudowany w stylu barokowym. Jego cechy, szczególnie pozostałości po dawnych układach wodnych w formie zabytkowych fos, zachowały się do dziś. Uzupełniono drzewostan, utworzono żwirowe alejki spacerowe i odtworzono zasypane fosy (zniszczone w 1965 roku podczas budowy osiedla), które zasilały potok (obecnie pozostają suche).

Czytaj więcej

Skomentuj