250 mln euro na wsparcie projektów rozwijających zieleń miejską przeznaczył NFOŚiGW. Obecnie trwa piąty nabór wniosków o dofinansowanie. Jego budżet to 120 mln zł.

Ćwierć miliarda euro – tyle znalazło się dotąd w budżecie NFOŚiGW na wsparcie projektu Zielone i czyste miasta. Pieniądze te trafią na realizacje programów wspierających rozwój terenów zieleni w miastach oraz rekultywację obszarów zniszczonych przez przemysł w ramach projektu „poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Projekty związane z rewitalizacją i budową nowych obszarów zieleni miejskiej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. Budżet na ten cel to 250 mln euro. Narodowy Fundusz dofinansuje z tych pieniędzy do 85 proc. wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne dla gmin.

Dotychczas NFOŚiGW przeprowadził cztery nabory, na które w sumie wpłynęło 250 wniosków o kosztach całkowitych na poziomie 1,5 mld zł, w tym dofinansowanie szacowane na 1,1 mld zł. Ocenionych pozytywnie zostało 167 przedsięwzięć. Do tej pory zawarto 144 umowy (kolejnych 17 jest w ocenie lub czeka na finalizację negocjacji), których koszty całkowite wynoszą blisko 999 mln zł, z czego dotacje opiewają na łączną kwotę ponad 728 mln zł.

Efektami wspartych inwestycji będą: przeszło 116 hektarów powierzchni zrekultywowanych gruntów, 7 zrekultywowanych obiektów, 128 ośrodków miejskich realizujących projekty dotyczące zieleni miejskiej oraz ok. 650 hektarów dodatkowego obszaru czynnego biologicznie.

Obecnie trwa piąty konkurs z działania 2.5 i dotyczy on dwóch typów projektów. Nabór wniosków rozpoczął się 30 marca br., a jego łączny budżet to 120 mln zł. Aż 100 mln zł zarezerwowano na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, przy czym 80 mln zł z tej puli przeznaczone będzie na projekty realizowane na obszarze województwa śląskiego (zgodnie z założeniami rządowego Programu dla Śląska). Z kolei 20 mln zł podzielone będzie pomiędzy przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach.

Nawet 90 proc. dofinansowania na termomodernizację domów. NFOŚiGW zapowiada nowy, duży program

Czytaj więcej

Skomentuj