Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 247 tys. zł.

Projekt zgłoszono do NFOŚiGW pod nazwą „Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) podlegających prawu pierwokupu” i po zaakceptowaniu uzyskał on dotację z Narodowego Funduszu w wysokości 218 320 zł. Pozwoli ona wykupić działki położone w granicach TPN, a zarazem obszaru Natura 2000 Tatry, położone w rejonie Polany Lichajówki.

Po wykonaniu przez park prawa pierwokupu, grunty staną się własnością Skarbu Państwa. Tego typu wykup działek prywatnych przez park narodowy, także w tym przypadku, odbywa się według stawek rynkowych i nie ma charakteru wywłaszczeniowego.

Źródłem dofinansowania dla Tatrzańskiego Parku Narodowego jest program priorytetowy NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1 Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Tatrzański Park Narodowy nie jest osamotniony w tego rodzaju inicjatywach. Podobne działania wykupu gruntów podlegających prawu pierwokupu podejmują także pozostałe parki w Polsce, których jest aż 23. I choć pojawiają się głosy krytyczne, że ich powierzchnia jest zbyt mała wobec wielkości naszego kraju (oraz w porównaniu do rezerwatów niektórych innych państw) długofalowe plany ochrony środowiska w Polsce zakładają dla nich np. właśnie możliwość wykonanie prawa pierwokupu gruntów prywatnych mieszczących się w ich granicach. Skutkuje to rozszerzaniem przez parki narodowe czynnych działań ochronnych funkcjonujących tam ekosystemów. Przed wykupem zasadniczo bywa to tylko ochrona krajobrazowa.

Tatrzański Park Narodowy utworzono w 1955 r. Położony jest w górach o charakterze alpejskim, posiada w związku z tym unikalną florę i faunę – żyją tam np. kozice świstaki i niedźwiedzie, a także orły przednie. Dzięki troskliwemu gospodarowaniu jest także przyjaznym miejscem rekreacji i odpoczynku, choć wymaga przestrzegania dość surowych zasad bezpieczeństwa turystycznego. W parku znajdują się też niezwykłe pomniki przyrody, a wśród nich stawy wysokogórskie i kilkudziesięciometrowe wodospady. TPN ochrania także wspaniałe zasoby leśne (np. bory limbowo-świerkowe), które zapewniają czyste i zdrowotwórcze powietrze.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj