Około 100 tys. sadzonek drzew rozdał w minioną niedzielę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze mieszkańcom Warszawy i kilkunastu miast w całym kraju w patriotyczno-ekologicznej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. Aby otrzymać jubileuszową sadzonkę ze specjalnym certyfikatem, wystarczyło przynieść w wyznaczone miejsca surowce wtórne: plastikowe butelki PET, puszki aluminiowe lub zużyte baterie. Tylko w stolicy zebrano w ten sposób ok. 6 ton odpadów.

Akcja „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” miała charakter ogólnokrajowy, została objęta patronatem premiera Mateusza Morawieckiego oraz włączona do oficjalnych wydarzeń sygnowanych logotypem „Niepodległa”. Pierwsze drzewo – dąb szypułkowy, będący symbolem długowieczności i dostojeństwa, posadzono w Warszawie przed siedzibą NFOŚiGW z udziałem Sławomira Mazurka z Ministerstwa Środowiska, prezesa Banku Ochrony Środowiska Bogusława Białowąsa oraz gospodarzy wydarzenia: prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy i dwojga jego zastępców – Anny Król oraz Dominika Bąka.

Głównym celem ekologicznej akcji z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości było zwrócenie uwagi Polaków na fakt, że miarą patriotyzmu jest także poszanowanie środowiska naturalnego i ochrona polskiej przyrody. Ostatnie 100 lat w naszej historii przyniosło wiele nowych wyzwańm zagrożeń, ale również sporo cennych rozwiązań, w tym powstanie sprawnego i efektywnego systemu finansowania ochrony środowiska, który tworzą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze i BOŚ.

NFOŚiGW podczas niedzielnej akcji przygotował 10 tys. sadzonek dla mieszkańców Warszawy i osób odwiedzających tego dnia stolicę. Można je było odebrać w 10 punktach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W charakterystycznych namiotach z nazwą akcji i znakiem drzewa wyrastającego na mapie Polski czekały sadzonki drzew rodzimych gatunków, m.in. olszy, sosny, świerku, klonu jaworu, jarzębu czy dębu. Tylko mieszkańcy Warszawy w zamian za drzewka przynieśli, według wstępnych szacunków, ponad 6 ton odpadów, głównie zużytych baterii oraz butelek PET i puszek aluminiowych.

W kilku lokalizacjach w Warszawie dodatkowo można było odebrać rocznicową sadzonkę za poprawne odpowiedzi w quizie ekologiczno-historycznym na temat ochrony środowiska i odzyskania przez Polskę niepodległości. W tej formie zabawy już od rana uczestniczyło wielu zwiedzających Łazienki Królewskie. Przy Bramie Herbowej ustawiła się nawet kolejka osób, które chciały pochwalić się wiedzą i odebrać drzewko z jubileuszowym certyfikatem.

Organizatorzy akcji w regionach – m.in. Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Kielcach, Katowicach, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i Krakowie – tego samego dnia również zebrali bardzo duże ilości odpadów do powtórnego przetworzenia (makulaturę, butelki PET, puszki, baterie, elektrośmieci, świetlówki).

Akcji w całym kraju przyświecał podwójny cel: uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne. Taka proekologiczna postawa stanowi dzisiaj jedną form nowoczesnego patriotyzmu. Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, NFOŚiGW i WFOŚiGW podkreśliły, że działania każdego z nas na rzecz środowiska naturalnego mają znaczenie wspólnotowe i jednocześnie przynoszą wymierne korzyści ekologiczne. Szczególnie istotne, choć mało spektakularne są takie codzienne czynności, jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz poszanowanie polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach czy w parkach.

Czytaj więcej

Skomentuj