Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o przesunięciu terminów naboru wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

Jak informuje NFOŚiGW, w związku z pandemią koronawirusa oraz na wniosek wielu instytucji Minister Klimatu podjął decyzję o przedłużeniu terminów zakończenia wszystkich naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych 13 marca 2020 r. w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu.

W obszarze „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” terminy zmieniono dla konkursów

  • „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” – z 30.06.2020 na 31.08.2020.
  • „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” – z 15.07.2020 na 14.09.2020
  • „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła” – z 30.06.2020 na 31.08.2020

W obszarze Środowisko naturalne i ekosystemy

  • „Fundusz Małych Grantów” – z 3.06.2020 na 3.08.2020
  • „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” – z 3.06.2020 na 3.08.2020
  • „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami – z 3.06.2020 na 3.08.2020

W obszarze „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”

  • „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” – z 15.06.2020 na 17.08.2020
  • „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków” – z 30.06.2020 na 31.08.2020.

Pieniądze na projekty trafiają do beneficjentów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Czytaj więcej

Skomentuj