Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla sektora odpadowego oraz instrumenty finansowe w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego były przedmiotem konferencji w ramach Dnia Norwesko-Polskiego na targach Ekotech w Kielcach.

Odpady ściekowe jako źródło cennych produktów, mieszanki substratów organicznych do produkcji biogazu, nowe rozwiązania dla suszenia odpadów, czy prezentacja nowej generacji bioreaktora to niektóre z zagadnień, jakimi podzielili się paneliści.

– Bardzo ciekawymi rozwiązaniami są te, które pozwalają z odpadów stworzyć produkty – nawozy, czy surowce wtórne – jak i te które tworzą symbiozę gospodarczą, czyli absolutnie nowe rozwiązania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, pozwalające na szeroką współpracę w łańcuchu wartości – komentowała prowadząca sesję Joanna Kulczycka,  prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

– Obecne tu firmy norweskie potrafią myśleć kompleksowo, zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – mówiła Kulczycka. – Potrafią identyfikować i wykorzystywać korzyści ekonomiczne występujące w całym łańcuchu wartości. Prezentując nowe sposoby belowania odpadów, efekty ekologiczne liczą nie tylko pod kątem wykorzystania samych odpadów lecz również w kontekście eliminacji emisji związanych z ich transportowaniem.

Prezentowane rozwiązania technologiczne – wdrażane w Norwegii, czy przez firmy norweskie w Polsce – dotyczyły gospodarki odpadami komunalnymi, wodno-ściegowej oraz czystej energii. W przypadku tej ostatniej mowa o rozwiązaniach proponowanych przez polskich naukowców – m.in. nowych panelach fotowoltaicznych eliminujących surowce krytyczne, choćby takie jak ind.

“Dzień Norwesko-Polski. Instrumenty finansowe i innowacyjne technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym” zorganizowała Ambasada Królestwa Norwegii oraz Innovation Norway, wspólnie z ośrodkiem EEN (Enterprise Europe Network) przy ŚCITT, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Enex i Ekotech 2018. Zobacz targi od środka! [ZDJĘCIA]

Czytaj więcej

Skomentuj