Zakończyła się budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Kłodzie k. Piły (woj. wielkopolskie). Nowo powstała instalacja, wspólnie z działającą od 2011 r. częścią mechaniczną, uzyskała status RIPOK.

Symboliczne otwarcie zakładu odbyło się w piątek, 21 września. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta Piła oraz lokalnego zakładu odpadowego – Altvater Piła.

Instalacja biologicznego przetwarzania została przez Altvater Piła oddana do użytku w lipcu bieżącego roku. Od tego czasu trafiają do niej odpady ulegające biodegradacji, wysortowane w części mechanicznej instalacji w Kłodzie.

Inwestycja nie tylko dla mieszkańców Piły

Bioodpady poddawane są w bioreaktorach procesom stabilizacji i higienizacji, w wyniku których znacznie zmniejsza się jej objętość oraz zneutralizowany zostaje jej wpływ na środowisko. Pozostałości, których nie da się już zagospodarować, po spełnieniu określonych warunków, są deponowane na składowisku znajdującym się w sąsiedztwie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

— Instalacja jest kolejnym elementem w pakiecie działań Piły na rzecz zielonego i czystego miasta oraz ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniami. Pozwala na zagospodarowanie odpadów nie tylko z terenu Piły, ale całego Związku Międzygminnego PRGOK, czyli prawie całej północnej części Wielkopolski — powiedział Piotr Głowski, prezydent Piły.

Działania na szeroką skalę

Jedną z najważniejszych korzyści środowiskowych związanych z inwestycją jest maksymalizacja odzysku surowców wtórnych z odpadów transportowanych do MBP w Kłodzie. Pochodzą one z Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami oraz okolicznych gmin, terenu zamieszkiwanego łącznie przez ponad 200 tys. osób.

Altvater Piła jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w Północnej Wielkopolsce – każdego dnia odbiera ich ponad 400 ton. Znaczna część z tego strumienia jest następnie przekazywana do zagospodarowania w instalacjach należących do Altvater Piła – RIPOK w Kłodzie oraz sortowni surowców w Pile.

Czytaj więcej

Skomentuj