1 / 3

W Mławie otwarto nową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Umowa Miasta Mława z SUEZ Woda obejmuje sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowej miejskiej oczyszczalni przez kolejne 30 lat.

Instalacja oparta jest na technologii dla średniego przepływu ścieków 5 200 m3/dobę oraz równoważnego zanieczyszczenia generowanego przez około 40 000 mieszkańców. Nowy obiekt jest wykonany w najnowszych dostępnych technologiach, wyposażony w dwa niezależne ciągi technologiczne oraz system dezodoryzacji. Prace projektowe i budowlane trwały 3 lata.

Wsparcie techniczne

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 47 mln złotych netto i został poniesiony przez SUEZ przy wsparciu pożyczki otrzymanej przez firmę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z umową, nowy obiekt będzie eksploatowany przez personel SUEZ Woda przez okres 30 lat. Miejska oczyszczalnia ścieków objęta programem wsparcia technicznego SUEZ. W jego ramach SUEZ co roku inwestuje 120 milionów euro w badania oraz rozwój nowych technologii. Pozwoli to zoptymalizować funkcjonowanie nowego zakładu i zapewnić wysokiej jakości usługi środowiskowe dla mieszkańców Mławy.

Większe zainteresowanie samorządów

Realizacja projektów wod-kan w formule PPP, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród samorządów. Ten sposób realizacji inwestycji niesie za sobą wiele korzyści w tym fakt, iż w sposób zintegrowany, łączy  najlepsze dostępne technologie z wiedzą dotyczącą długoletniej eksploatacji  – niewątpliwie ma to przełożenie na optymalizację kosztów, a co za tym idzie cenę płaconą przez mieszkańców za usługi oczyszczania ścieków.

Ważnym elementem podpisanej umowy o PPP jest sposób rozliczania partnera prywatnego, który otrzymuje, określoną w przetargu stawkę za oczyszczanie każdego 1 m3  ścieków. Stawka jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega indeksacji według ustalonego w umowie o PPP wzoru. Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu cena jest przewidywalna dla samorządu w całej perspektywie trwania umowy.

O formule PPP w sektorze wod-kan więcej w miesięczniku “Wodociągi-Kanalizacja” w numerze kwietniowym oraz lipcowo-sierpniowym

 

Czytaj więcej

Skomentuj