1 / 3

EKOGAZ Recovery, spółka należąca do Uniserv SA, zbuduje pilotażową instalację wytwarzającą energię elektryczną i ciepło w wyniku zgazowania paliwa alternatywnego RDF. Na ten cel inwestor pozyskał ponad 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem tego projektu jest budowa pilotażowej instalacji umożliwiającej produkcję w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła przy wykorzystaniu RDF jako surowca. Większość, bo aż 59 proc. wszystkich koncesjonowanych wytwórców ciepła w Polsce to instalacje o mocy do 50 MW. Technologia będzie adresowana właśnie do nich. Wykorzystanie jej, przy obecnej podaży paliwa alternatywnego, daje możliwość rocznego wytworzenia od 28,8 do 38,4 PJ energii, co stanowi 15-20 proc. rocznego zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło systemowe.

Rozwiązanie zapewni dostawy ciepłej wody w mniejszych instalacjach w okresie letnim (w tzw. „podstawie”), bez konieczności uruchamiania większych jednostek pracujących w oparciu o paliwo węglowe. Wdrożenie tego typu instalacji znacząco obniża emisję pyłu, CO2, SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe, a trzeba pamiętać, że aż 72,5 proc. paliw zużywanych w źródłach ciepła w Polsce stanowią właśnie paliwa węglowe.

– Innowacyjna technologia zgazowania RDF w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, to nie tylko szansa na produkcję taniej energii i ciepła, bez udziału paliw kopalnych, ale także ekologiczne rozwiązanie problemu niezagospodarowanych milionów ton frakcji palnej odpadów – przekonuje Artur Nizioł z Uniserv SA.

Jednoczesne rozwiązanie kilku problemów

Wdrożenie technologii dla małych i średnich jednostek energetycznych o mocy od 2 do 30 MW, pozwoli na produkcję ciepła i prądu w kogeneracji, a tym samym ułatwi przedsiębiorstwom ciepłowniczym uzyskanie statusu „Systemu Efektywnego Energetycznie”, otwierając dostęp do środków unijnych. Dla branży przetwarzającej odpady (popularnych MBP – ów) to szansa rozwiązania problemu nadpodaży paliw alternatywnych i ich energetycznego oraz ekologicznego zagospodarowania. Dla środowiska to droga do złagodzenia zmian klimatycznych.

Instalacja ma także pomóc w rozwiązaniu jednej z największych bolączek, z jakimi boryka się obecnie branża gospodarki odpadami, czyli problemu zagospodarowania frakcji palnej odpadów. Według różnych szacunków, w Polsce rocznie przybywa ponad 2 mln ton tych odpadów, z czego znaczna część płonie w niekontrolowany sposób. Główną zaletą pilotażowej instalacji jest możliwość energetycznego, lokalnego, bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowania paliwa alternatywnego RDF o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, którego zgodnie z polskim prawem nie wolno magazynować przez okres dłuższy niż rok.

Czytaj więcej

Skomentuj