Opublikowano rozporządzenie MSWiA dotyczące ochrony przeciwpożarowej miejsc zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Nowe wymagania oznaczają prawdopodobnie nowe wydatki dla gospodarujących odpadami.

Rozporządzenie MSWiA opublikowano z datą 25 lutego i 7-dniowym okresem wejścia w życie. Oznacza to, że nowe wymagania zaczną obowiązywać od 4 marca 2020 r. Dokładny termin ich obowiązywania dyskutowany był na naszej grupie na Facebooku “Specjaliści o odpadach”.

Dokument to aż 19 stron precyzyjnych wytycznych, które trzeba spełnić zbierając, magazynując lub przetwarzając odpady.

Przepisy zawierają szczegółowe dane m.in. co do ilości odpadów; rozmiarów powierzchni, na jakich można przechowywać odpady; wytyczania dróg pożarowych; materiałów, z jakich muszą być wykoanane ściany separacyjne; czy maksymalnych wysokości sufitów w miejscach magazynowania odpadów.

Wytyczne ministra spraw wewnętrznych regulują także w jakim zakresie należy zapewnić dostęp do wody w miejscach przechowywania odpadów na wypadek pożaru.

Eksperci zajmujący się na co dzień gospodarką odpadami wskazują, że rozporządzenie MSWiA to kolejne koszty dla firm. Zbierających, magazynujących i przetwarzających czekają spore inwestycje na dostosowanie zakładów do restrykcyjnych wymagań przeciwpożarowych.

Można zatem oczekiwać, że ceny zagospodarowania odpadów ponownie wzrosną. Będą także firmy, które ze względu na rosnące koszty będą musiały zamknąć działalność – oceniają specjaliści.

Pełna treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (DU/2020/296)

Czytaj więcej

5 Komentarze

Skomentuj