Mieszkańcy Wodzisławia skarżyli, że obsługujący ich dworzec znajduje się daleko od centrum miasta. – Już niebawem w centrum grodu, niedaleko od rynku, uruchomimy zatem nową stację – odpowiedziały władze kolejowe odpowiedziały.

Zadanie za ponad 3 mln zł jest realizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” – informują Polskie Linie Kolejowe.

W okolicy rynku

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego zyskają lepszy dostęp do pociągów z nowego przystanku Wodzisław Śląski Centrum. Przystanek pomiędzy Wodzisławiem a Czyżowicami, będzie zlokalizowany blisko rynku, koło przejazdu na ul. Krętej / Ofiar Oświęcimskich. Peron, dzięki pochylniom, zostanie dostosowany do potrzeb podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Obiekt będzie wyposażony w wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Orientację w podróży ułatwią tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy.

– To jedenasta umowa podpisana w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” w woj. śląskim. Pasażerowie zyskają dogodne połączenie kolejowe w tej części regionu. Konsekwentnie prowadzimy działania na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i poprawy dostępu do kolei – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2024 r.

Rządowy plan

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Program został zaktualizowany 15 czerwca 2022 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji zadania. Budowa nowej stacji w Wodzisławiu to część tego planu.

Program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych.

 

 

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj