1 / 11

Nowe boisko i plac aktywności – już wkrótce z tych dodatkowych atrakcji skorzystają mieszkańcy okolic ulicy Kalinowej w Szczecinie.

Park Warszewo-Podbórz jest inwestycją realizowaną w Ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tej chwili, budowa drugiego etapu parku zmierza ku końcowi. Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł

W ramach realizowanych robót wykonano już kanalizację teletechniczną monitoringu, drenaż boiska i podłączenie go do kanalizacji deszczowej. Gotowa jest też drewniana pergola. Zrealizowano również prace przy wymianie gruntu pod boiskiem. Aktualnie prowadzone są roboty przy wylewce betonowej pod budowę nawierzchni placu aktywności. Przy boisku widoczne są pionowe słupy ogrodzenia, wysypana jest również warstwa kruszywa. W dalszej kolejności układane będą kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie: wielofunkcyjne boisko sportowe (14×26 metrów); plac aktywności z drewnianym podestem; drewniana pergola przy zbiorniku wodnym. Ogrodzony zostanie plac zabaw, wykonany będzie monitoring i oświetlenie. Zagospodarowana zostanie również zieleń.

Koszt inwestycji to 1 976 000,00 zł brutto. Wykonawcą jest firma Jawal – Bruk Waldemar Cielica. Inwestycja powinna być ukończona w I połowie czerwca br. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Budowa II etapu parku Warszewo-Podbórz realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Czytaj więcej

Skomentuj