Mieszkańcy Nowego Sącza, których posesje nie są podpięte do miejskiej kanalizacji, byli oburzeni nałożeniem na nich przez miasto obowiązku płacenia stałej, zryczałtowanej opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 117 zł. Dlatego miejscy radni zdecydowali, że osoby, których nie stać na zapłacenie tej kwoty, będą otrzymywały dopłaty od miasta. Przyjęli uchwałę o wprowadzeniu Lokalnego Programu Osłonowego.

Oburzone decyzją władz miejskich są głównie osoby, które z przyczyn technicznych nie mogą podłączyć się do miejskiej kanalizacji, a także osoby starsze, samotne, niepełnosprawne czy utrzymujące się z niewielkich rent lub emerytur.

Wiele z nich nie stać bowiem na płacenie co miesiąc takiej kwoty. Podnosili oni, że opłata jest niesprawiedliwa, bo do tej pory płacili należności za odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków.

Dopłaty dla najuboższych

Dlatego też władze miasta postanowiły zweryfikować stanowisko w sprawie przyjętej niedawno uchwały i wprowadzić Lokalny Program Osłonowy. Mają nim zostać objęte osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej, pobierają niskie świadczenia emerytalne lub rentowe, mieszkające samotnie, a także niepełnosprawni. Program zakłada dopłatę do odbioru nieczystości dla około dwustu mieszkańców Nowego Sącza.

Wysokość dopłaty ma zostać zróżnicowana w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej oraz na osobę w rodzinie w odniesieniu do krotności kryterium dochodowego. Proponowana wysokość pomocy kształtować się ma  od 40 do 70 proc. wysokości opłaty zryczałtowanej miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących i od 40 do 60 proc. dla rodziny (w zależności od dochodu na osobę).

Osoby, które posiadają kryterium dochodowe na poziomie 1000 – 1100 zł, będą mogły liczyć na najwyższą dopłatę w wysokości 70 proc. Będą one ponosiły opłaty w wysokości 30 proc. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego dopłata ma wynieść od 40 do 60 proc.

Ilość nieczystości odbieranych przez spółkę miejską od mieszkańców z każdym miesiącem się zwiększa. Jednocześnie jednak zmniejsza się liczba zbiorników na nieczystości. Część osób, które dotychczas takie zbiornik posiadały, zdecydowały się na podłączenie do miejskiej kanalizacji, oczywiście jeśli nie przeszkadzały temu jakieś względy techniczne.

Więcej ścieków, mniej zbiorników

Z informacji ratusza w Nowym Sączu wynika, że w ciągu ostatniego roku ilość ścieków odbieranych z posesji znajdujących się na terenie miasta i odwożonych do oczyszczalni ścieków wzrosła 2,5-krotnie, a liczba zbiorników na nieczystości zmniejszyła się w mieście trzykrotnie. Spółka miejska odbiera od mieszkańców ponad trzy tysiące metrów sześciennych ścieków miesięcznie. Przed wprowadzeniem tej opłaty ilość ścieków nie przekraczała dwóch tysięcy metrów sześc.

Zdaniem władz miejskich, Nowy Sącz jest pierwszym miastem w Polsce, który realizuje  program osłonowy związany z odbiorem od mieszkańców nieczystości.

Źródło: sądeczanin.info

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj