1 / 2

Zbiornik retencyjny Osowa II, nowa ulica Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową i nowy teren rekreacyjny – to efekty zakończonej inwestycji w gdańskiej dzielnicy Osowa w ramach programu “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Celem jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gdańsku.

Na prace prowadzone w Osowej od września 2017 roku wydano prawie 25 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

52 zbiorniki

Pojemność nowego zbiornika retencyjnego Osowa II na końcu ul. Koziorożca to ok. 15 tys. metrów sześciennych. Jest to już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku. Zaczęto je budować po powodzi w 2001 r.

– Ma on ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej miasta – podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  Teren wokół zbiornika na co dzień będzie mógł być wykorzystywany przez mieszkańców. Powstały tam ścieżka rekreacyjna, oświetlenie i mała architektura.

Miliony na gospodarowanie wodą opadową

Od 1995 roku na ochronę przeciwpowodziową Gdańsk przeznaczył 436,7 mln zł. Obecnie realizowane są inwestycje z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego oraz w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będzie realizowany do 2021 roku.

Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka).

Oznacza to, że w najbliższych trzech latach powstaną w Gdańsku kolejne trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić ponad 64 tys. metrów sześciennych opadów, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów melioracyjnych.

W ramach inwestycji zrealizowanej w Osowej powstało też 1,6 km ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

Skomentuj