Naczelny Sąd Administracyjny zadecydował, że uchwała sejmiku małopolskiego zakazująca palenia węglem i drewnem w Krakowie jest zgodna z prawem i oddalił skargi kasacyjne w tej sprawie. Oznacza to, że od 1 września 2019 r. na terenie Krakowa nie będzie można spalać paliw stałych.

Od tego momentu za palenie w piecach węglem i drewnem będzie groziła grzywna w wysokości nawet 5000 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, oddalając złożone w tej sprawie skargi kasacyjne. Sąd nie zgodził się z argumentacją skarżących, że uchwała antysmogowa ogranicza prawa konstytucyjne i godzi w ich wolność. Skargę złożyły cztery osoby. We wrześniu skargi oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. Uchwała dopuszcza do stosowania następujące paliwa: gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, propan-butan, biogaz rolniczy lub inny rodzaj gazu palnego oraz lekki olej opałowy, tym samym zakazując stosowania pozostałych rodzajów paliw (m.in. węgla, drewna).

Zgodnie z zapisami uchwały, ograniczenia wprowadzane są dla podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw w szczególności kocioł, kominek i piec. Według informacji zawartych w uzasadnieniu do uchwały całkowity zakaz stosowania paliw stałych w instalacjach, które wydzielają lub dostarczają ciepło obejmuje zarówno instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak również do przygotowywania żywności i innych celów.

Od kilku lat Kraków lat jest liderem na tle innych miast w Polsce w ramach działań na rzez czystego powietrza. Liczba pieców sukcesywnie spada. Tylko w latach 2013-2018 zlikwidowano ok. 21 tys. palenisk węglowych. Do likwidacji w tym roku pozostało jeszcze ok. 5 tys.

Czy po wejściu w życie uchwały w Krakowie będą mogły działać pizzerie z piecami opalanymi węglem?

Czytaj więcej

Skomentuj