Po wakacjach w Krakowie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem. Może to oznaczać problem dla krakowskich pizzerii, które używają pieców opalanych drewnem. Magistrat rozwiewa wątpliwości i wyjaśnia, że małe pizzerie rzeczywiście będą musiały zaprzestać pieczenia pizzy w takich piecach. Duże nadal będą mogły to robić, jednak po spełnieniu pewnych warunków.

Zgodnie z przepisami piece stosowane w gastronomii, przystosowane do obsługi powyżej 500 osób na dobę, podlegają obowiązkowi zgłoszenia organowi ochrony środowiska – prezydentowi Krakowa. Tylko tego typu instalacje stosowane w gastronomii, których zgłoszenie zostanie przyjęte, będą wyłączone z obowiązującego od 1 września 2019 r. zakazu stosowania paliw stałych. Mniejsze pizzerie, obsługujące poniżej 500 osób na dobę, będą musiały się dostosować do obowiązującego prawa i zaprzestać używania takiego pieca.

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r. Uchwała dopuszcza do stosowania następujące paliwa: gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, propan-butan, biogaz rolniczy lub inny rodzaj gazu palnego oraz lekki olej opałowy, tym samym zakazując stosowania pozostałych rodzajów paliw (m.in. węgla, drewna).

Zgodnie z jej zapisami, ograniczenia wprowadzane są dla podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw w szczególności kocioł, kominek i piec. Według informacji zawartych w uzasadnieniu do uchwały całkowity zakaz stosowania paliw stałych w instalacjach, które wydzielają lub dostarczają ciepło obejmuje zarówno instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak również w celach przygotowania żywności i innych.

Czytaj więcej

Skomentuj