1 / 12

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele samorządów, pracownicy administracji publicznej z wydziałów zajmujących się gospodarką komunalną oraz firmy związane z gospodarowaniem odpadami i ochroną środowiska. Tegoroczna 22. edycja spotkania branży komunalnej w Targach Kielce potrwa od 23 do 24 lutego br.!

Co nowego w branży komunalnej?

Na targach Ekotech będzie można zapoznać się z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz rozwiązaniami związanymi z transportem i utylizacją odpadów. Podczas spotkania branży komunalnej zaprezentowane zostaną także innowacyjne systemy informatyczne i aplikacje umożliwiające kompletny nadzór nad realizacją usług odbioru odpadów czy segregację odpadów.

O najnowszych zmianach w przepisach dot. branży

Targom Ekotech pierwszego dnia, tj. 23 lutego br. towarzyszy FORUM ZARZĄDZANIA ODPADAMI. Najnowsze zmiany w przepisach, praktyki zbiórki i recyklingu odpadów z kraju i zagranicy, a także technologie oraz rozwiązania wykorzystywane w zakresie sortowania i biologicznego przetwarzania odpadów – to główne tematy poruszane w trakcie forum. Po raz pierwszy podczas spotkania branży komunalnej zaplanowano konferencję „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” organizowaną przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Oprócz zagadnień związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu oraz wydawaniem decyzji administracyjnych (pozwoleń/zezwoleń) w tym kontekście, podczas konferencji poruszone zostaną również kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wszystko dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania odpadów

Stowarzyszenie Eko Auto przygotowało blok prelekcji dot. wyzwań dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego przez firmę Ekolog z Poznania omówione zostaną m.in. kwestie dot. procesu uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów. Uzupełnieniem obu wydarzeń stanowić będzie Złom Kawiarnia oraz Strefa Ekspertów z poradami w zakresie funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH towarzyszą targi odnawialnych źródeł energii i energetyki konwencjonalnej ENEX oraz ENEX/NOWA ENERGIA, a także Międzynarodowe Targi Techniki Izolacji 4Insulation!

Więcej na stronie: www.targikielce.pl/ekotech

Czytaj więcej

Skomentuj