Samorządowcy, naukowcy oraz przedstawiciele firm zajmujących się problematyką odpadów spotkali się w Łodzi przy okazji XXXI Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej “Wdrażanie nowych technologii zagospodarowania odpadów z odzyskiem surowców wtórnych i termicznego przekształcania odpadów na nośniki energii”.

Podczas konferencji zaprezentowano referaty poruszające kwestie zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z odpadami, nowoczesnych strategii ich zagospodarowania odpadów, procedur bezpieczeństwa i wymogów unijnych w tym zakresie, postępowania z produktami szczególnie niebezpiecznymi oraz ich wykorzystywania do produkcji energii.

Otwierający konferencję wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę na brak regulacji prawnych, które dawałyby samorządom realną kontrolę nad odpadami i niekorzystne konsekwencje takiego stanu rzeczy dla miasta. – W Polsce nie płaci się za dostarczenie odpadów do właściwej instalacji, ale za ich odbiór. To jest zasadnicza różnica. Gdy płacimy za odbiór odpadów to nie wiemy, co się na końcu z nimi dzieje. Czy zostały dostarczone do właściwej instalacji, czy po drodze zostały gdzieś podrzucone. By móc zastosować nowe technologie i skutecznie przetwarzać odpady, trzeba mieć podstawy dysponowania nimi. Łódź od początku lat 90. zabiega o tego typu regulacje. Ciągle nie mamy jednak tego zasadniczego efektu, jakim powinna być pełna kontrola nad odpadami, a więc jednocześnie brak odpadów np. na terenach zielonych – mówił wiceprezydent Tomaszewski.

Beata Hofman, kierownik Oddziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Łodzi, zaprezentowała aktualny system gospodarki odpadami oraz kierunki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem mającej powstać w Łodzi Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Instalacja będzie przekształcać odpady niesegregowane z terenów aglomeracji łódzkiej. Projekt o wartości szacunkowej 660 mln zł. został umieszczony na liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dzięki temu 55 proc. kosztów inwestycji zostanie sfinansowanych z Funduszu Spójności. Obecnie miasto posiada wstępne studium wykonalności dla projektu.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj