Urząd Miasta Torunia zaprasza reprezentantów środowisk, firm, urzędów i instytucji z całej Polski zajmujących się ochroną i rozwojem zieleni zabytkowej do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się od 4 do 6 października 2006 r. w Toruniu.

Zieleń zabytkowa to ważny element, który w znacznej mierze decyduje o atrakcyjności, wyglądzie, charakterze i nastroju historycznych miast europejskich z jednej strony oraz o jakości życia, samopoczuciu i zdrowiu ich mieszkańców z drugiej strony. Miasta te, ze względu na swój charakter i wielowiekową tradycję, zasługują na odpowiednią oprawę. Chodzi nie tylko o wygląd zabytkowych budynków i ulic, ale także o otaczające je elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Dlatego też organizatorzy zdecydowali się poświęcić kolejną edycję konferencji „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” zagadnieniom związanym z zabytkową zielenią miast polskich i europejskich. Dzięki zaproszeniu do współpracy i udziału w konferencji przedstawicieli miast europejskich impreza będzie miała charakter międzynarodowy.

Organizatorzy zamierzają umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i wynikami badań w zakresie gospodarowania, ochrony i pielęgnacji zabytkowej zieleni miast europejskich oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w państwach Unii. Będzie to również okazja do zaprezentowania własnych osiągnięć, doświadczeń, pomysłów i praktycznych rozwiązań w formie referatu, komunikatu, posteru bądź promocji firm i wyrobów.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, architektów krajobrazu – projektantów i wykonawców, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz praktyków gospodarczych – firmy i pracownie projektowe – słowem wszystkich tych, którym sprawy ochrony i rozwoju zieleni zabytkowej leżą na sercu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj