Obniżenie przez ostrowiecki samorząd ceny wody dla wszystkich mieszkańców i firm do kwoty 1 zł za m³ w ramach „Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego” szeroko komentowane jest w wielu miastach Polsce. Niektórzy biorą z Ostrowca przykład.

– Obniżenie ceny za metr sześcienny wody, dla wszystkich mieszkańców posiadających wodomierze wpłynie pozytywnie na wszystkie domowe budżety – mówił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, argumentując propozycję.

– Zdecydowaliśmy się na taki ruch, ponieważ także mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego są dotknięci tą nietypową i przykrą sytuacją związaną z koronawirusem. Wiele osób musi zostać w domu, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę, bardziej dbamy o czystość, dbamy o higienę osobistą, zużywamy więcej wody. Dlatego po uzgodnieniach z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Ostrowcu Świętokrzyskim zdecydowałem się zaproponować taką obniżkę. Co ważne dotyczy to zarówno mieszkańców w domach jednorodzinnych jak i tych należących do spółdzielni mieszkaniowych. Pomoc ta dotyczy także firm – dodał.

Wprowadzenie takiego rozwiązania, które pociąga za sobą zabezpieczenie w budżecie Gminy Ostrowiec kwoty blisko 2 mln zł rekompensaty dla miejskich wodociągów było możliwe tylko dzięki dobrej polityce finansowej samorządu.

– Sposób, w jaki prowadziliśmy politykę finansową samorządu w tej i poprzedniej kadencji pozwala nam dziś na konkretne działania – mówi prezydent. – Przez 6 lat spłaciliśmy niemal wszystkie zobowiązania gminy, pozostała ostatnia rata. Spotkałem się z takim kolokwialnym określeniem, że miasto oszczędzało w tłustych latach, aby w chudych móc pomagać. Obrazowo pokazuje to, że takie liczne decyzje, trzymające dyscyplinę finansową były słuszne – wyjaśnił Jarosław Górczyński.

MWiK już podjął działania

MWiK już rozpoczął działania, aby płynnie wprowadzić nowe taryfy na okres drugiego kwartału tego roku.

– Ponad 90 proc. wodomierzy obsługujemy za pomocą zdalnego, radiowego odczytu, bez potrzeby wchodzenia do mieszkań- mówi prezes MWiK, Artur Łakomiec. Jedynie w przypadku podliczników, które obsługują np. podlewanie ogródków przydomowych pomocny jest ibok lub kontakt telefoniczny. W tym przypadku stan jest przez nas weryfikowany raz do roku.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, każda z nich przyjęła własny sposób rozliczenia ulgi. – Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne w zasobach spółdzielni, to my dokonujemy jedynie odczytu poszczególnych bloków i wystawiamy faktury, a to po stronie zarządcy leży rozliczenie z mieszkańcami- wyjaśnia prezes MWiK.

Jak to działa w praktyce?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” na stronie internetowej wyjaśniła mieszkańcom ze swych zasobów, że obniżenie ceny do 1,00 zł brutto/m³ dotyczy jedynie zaopatrzenia w wodę, stawka za odprowadzenie ścieków pozostaje bez zmian.

W przypadku „Krzemionek” cena uwzględniona zostanie w rozliczeniu wody za I półrocze 2020 roku w stosunku do wszystkich mieszkańców naszych zasobów, posiadających wodomierze indywidualne. Odczyt wodomierzy zostanie dokonany na koniec I półrocza 2020 roku (30.06.2020), gdyż w chwili obecnej niemożliwym jest dokonanie międzyodczytów wodomierzy we wszystkich mieszkaniach w naszych zasobach.

Rozliczenie za wodę zimną i kanalizację w I półroczu 2020 r. zostanie wyliczone proporcjonalnie do całkowitego zużycia w tym okresie tj. I-III 2020 roku będzie obowiązywała cena 9,84 zł brutto/m³ (4,14 zł brutto/m³ woda + 5,70 zł brutto/m³ odprowadzenie ścieków), a IV-VI 2020 roku cena 6,70 zł brutto/m³ (1,00 zł brutto/m³ woda + 5,70 zł brutto/m³ odprowadzenie ścieków).

Spółdzielnia „Krzemionki” nie zmieni się sposób ustalenia ceny podgrzania m³ wody, która wyliczana jest jako iloraz kosztów dostawy energii cieplnej w okresie rozliczeniowym i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych ciepłej wody na danym węźle pomiarowym (wymiennikowni). Zaliczki w czynszach za wodę zimną i podgrzanie pozostają bez zmian. Zostaną one uwzględnione w rozliczeniu za I półrocze 2020 roku.

 

Czytaj więcej

Skomentuj