Rewitalizacja Zalewu Bagry, sto drzew dla każdej dzielnicy, a nawet instalacja uli na dachach gminnych budynków – to tylko niektóre przykłady inwestycji, które realizowane będą w Krakowie w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. W sumie w 2018 i 2019 roku zrealizowane zostaną 92 projekty – 14 ogólnomiejskich i 78 dzielnicowych.

Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Krakowa cieszył się projekt „Zalew Bagry – zagospodarowanie”. Głosowało na niego prawie 14 tysięcy osób. Zakłada zagospodarowanie wschodniego fragmentu zalewu, tak by można go było wykorzystywać do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. W planach jest uruchomienie bezpiecznego kąpieliska,  uporządkowane terenów zieleni, zbudowanie i wyremontowanie ścieżek, zainstalowanie oświetlenia i małej architektury. Prace rozpoczną się w 2019 roku. Budżet inwestycji to 3 mln zł.

100 drzew w każdej dzielnicy

Wśród pozostałych projektów ogólnomiejskich warto wymienić program nasadzenia 100 drzew w każdej z 18 dzielnic Krakowa, budowę trasy rowerowej łączącej Krowodrzę, Zwierzyniec, Bronowice i Prądnik Biały, z możliwością kontynuacji do Zielonek, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowa czy budowę tężni solankowych służących mieszkańcom w oczyszczeniu dróg oddechowych w dniach o szczególnie złej jakości powietrza w mieście. Inne projekty to m.in. wiosenno-letnio-zimowe  nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów w każdej dzielnicy miasta, rewitalizacja parku przy ulicy Wadowickiej, stworzenie miejskiej „Strefy Chilloutu” z leżakami  i stolikami oraz zakup pływającego pomostu kajakowego na Wiśle w Nowej Hucie.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Ule na dachach

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizuje 18 projektów dzielnicowych, w tym aż cztery na Prądniku Białym, po dwa na Prądniku Czerwonym, w Krowodrzy, Dębnikach i na Wzgórzach Krzesławickich. Na Prądniku Czerwonym realizowany będzie program „Pszczoły na dachu” – projekt zakłada umieszczenie kilku uli na dachu budynku gminnego w III dzielnicy, blisko terenów zielonych, obfitych w miododajne rośliny i drzewa. Wpisuje się tym samym w coraz bardziej popularny trend pszczelarstwa miejskiego. W dzielnicy Stare Miasto pojawią się nowe ławki i siedziska. Staną w popularnych ciągach pieszych, głównie pod drzewami, tak aby umożliwić mieszkańcom chwilowy odpoczynek w drodze do pracy, z zakupów itp. Na szybko rozwijającym się Prądniku Białym około 100 tysięcy złotych zainwestowanych zostanie w program „Drzewa i ich rozwój”. Będzie to próba pogodzenia intensywnej zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej z terenami zielonymi, które powoli pochłaniane są przez nowe inwestycje. ,,Zielona Krowodrza” – to z kolei program uzupełniania braków w zieleni miejskiej na obszarze Dzielnicy V: nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów, zabluszczenie śmietników, a także ochrona i pielęgnacja już istniejących obiektów zielonych, które wymagają naprawy lub doinwestowania.

Najwięksi wykonawcy czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa to Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Biuro ds. Ochrony Zdrowia. Urzędy te odpowiadać będą za realizację aż 42 projektów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj