Świadomość konieczności ochrony środowiska staje się tematem istotnym społecznie, czego dowodzą zrealizowane wśród obywateli państw Unii Europejskiej wskaźniki Eurobarometru.

Badaniu poddano 27 498 respondentów z 28 państw UE i przeprowadzono je w dniach 6-19 grudnia 2019 r. Przytoczone przez Komisję Europejską wyniki wskazują, że aż dla 94 proc. mieszkańców wspólnoty problematyka ochrony środowiska jest ważna, 91 proc. respondentów martwi się zmianą klimatu, natomiast 83 proc. wskazuje na konieczność wprowadzenia ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a 78 proc. zauważa, że zanieczyszczone środowisko przyczynia się do negatywnego wpływu na ich zdrowie.

Jako sposoby prewencji badani wskazywali podzielenie odpowiedzialności za zanieczyszczenia na duże zakłady przemysłowe, rządy państw UE oraz samych obywateli. Konieczne zatem staje się także propagowanie zmiany stylu życia mieszkańców wspólnoty na mniej konsumpcyjny.

Najważniejszymi zagrożeniami dla środowiska są według badanych: zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i odpady, a zwłaszcza substancje toksyczne zawarte w produktach. Respondenci zwracają uwagę na konieczność  produkcji odzieży z materiałów umożliwiających recykling,  respektowanie  warunków pracy, wprowadzenie ograniczania opakowań z tworzyw sztucznych, a także zwiększenia punktów odbioru odpadów.

Wprowadzony przez UE Europejski Projekt Zielonego Ładu ma pomóc rozwiązywać problemy zagrażające środowisku naturalnemu, poprzez model wzrostu gospodarczego opartego na stosowaniu ekologicznych technologii i na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Zieleń miejska może pozytywnie wpływać na zmiany klimatu

Czytaj więcej

Skomentuj