1 / 4

W gm. Czempiń uruchomiona została zmodernizowana oczyszczalna ścieków. Wartość inwestycji trwającej od lipca 2017 r wyniosła blisko 17 mln zł.

Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków Czempiń miało miejsce w poniedziałek 17 grudnia 2018 r. Burmistrz gminy Czempiń Konrad Malicki, dokonując otwarcia obiektu wyjaśniał: – Obejmując urząd burmistrza gminy Czempiń w 2014 r., rozpocząłem wraz z zespołem pracowników urzędu gminy klasyfikację potrzeb mieszkańców. Analizowany był wówczas również stan oczyszczalni ścieków Czempiń, który wymagał natychmiastowej interwencji w celu zapobiegnięcia dalszym dewastacjom i zniszczeniu urządzeń oraz eliminacji licznych zastrzeżeń po kontrolach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Inwestycja realizowana była w okresie od lipca 2017 r., kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, a jej całkowity koszt wyniósł blisko 17 mln zł.

Wsparcie Unii Europejskiej

– Postanowiliśmy zmierzyć się z problemem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków i sięgnąć w miarę możliwości po dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym wypadku ze środków Unii Europejskiej – mówił K. Malicki.

Ponad 8 mln zł, czyli przeszło połowę łącznej wartości inwestycji, pokryło dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”. Pieniądze pochodziły ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Na całość projektu, oprócz oczyszczalni ścieków, składała się także modernizacja przepompowni w Borowie i Czempiniu, gdzie ze względu na zły stan techniczny, urządzenia musiały zostać wymienione. Dzięki budowie kanalizacji w Jarogniewicach ukończony został proces budowy sieci sanitarnej w granicach aglomeracji ściekowej Czempiń.

Przepustowość „na zapas”

Technologia zastosowana w obiekcie oparta jest na przepływowym mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Przepustowość oczyszczalni w procesie modernizacji została zwiększona z 1150m3/d do 1500 m3/d, co daje tak zwany „zapas” w przypadku rozbudowy gminy. Oznacza to, że w ciągu doby może ona oczyścić ścieki o ładunku równym 9875 RLM.

Sprawnie działająca sieć wodociągowo-kanalizacyjna nie jest już luksusem a warunkiem dobrego życia. Dlatego zmodernizowana oczyszczalnia jest nie tyle potrzebna, co wręcz konieczna, by zapewnić mieszkańcom gminy życie w odpowiednim standardzie.

– Zainwestowaliśmy w przyszłość naszą, w przyszłość naszych dzieci, w przyszłość mieszkańców gminy Czempiń. Dziś możemy powiedzieć, że oczyszczalnia ścieków Czempiń dzięki zamontowanym w niej urządzeniom zapewnia całej gminie oczyszczanie ścieków na wymaganym, nowoczesnym, wysokim poziomie – podkreślał burmistrz.

Czytaj więcej

Skomentuj