1 / 3

Zmiany klimatu, redukcja plastikowych odpadów oraz działania na rzecz czystości oceanów to główne tematy szczytu ministrów środowiska i energii państw G7. Spotkanie odbyło się 19-20 września 2018 r. w kanadyjskim Halifaxie, wziął w nich udział wiceminister Michał Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP24.

Polska delegacja wzięła udział w Szczycie Ministrów G7 (grupa państw najbardziej rozwiniętych gospodarczo – przyp. red.), zorganizowanego pod hasłem “Working Together on Climate Change, Oceans, and Clean Energy”.

W Kanadzie byli przedstawiciele m.in. Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także Polski i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jakość powietrza tematem obrad

Ministrowie środowiska rozmawiali na temat zmian klimatu, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zaawansowania prac i warunków sukcesu uzyskania globalnego porozumienia podczas konferencji COP24, finansowania inwestycji środowiskowych, podniesienia jakości powietrza, czystości oceanów oraz problemu lawinowego wzrostu plastikowych odpadów.

Biorący udział w wydarzeniu wiceminister środowiska Michał Kurtyka powiedział, że odbywający się w grudniu w Katowicach szczyt COP24 będzie w dużej części kontynuacją tematów poruszonych w Halifaksie. – Zbliżający się COP okazuje się jednym z najbardziej historycznych, jak też i najbardziej ambitnych, jeśli chodzi o liczbę zadań do zrealizowania oraz decyzji do podjęcia – wyjaśnił.

Ministrowie debatowali o możliwych rozwiązaniach sprzyjających ochronie klimatu, w tym nad potrzebą wsparcia dla krajów rozwijających się w adaptacji do postępujących zmian w tym zakresie. Wielu uczestników szczytu G7 podkreślało, że konsekwencje tych procesów są znaczące dla społeczności międzynarodowej. W obradach wzięli też udział przedstawiciele Jamajki, Kenii, Wysp Marshalla, Nauru, Norwegii, Seszeli i Wietnamu – krajów szczególnie zainteresowanych sprawą plastików w oceanach i zmianami klimatu powodującymi podnoszenie się poziomu mórz.

Profesor Nicholas Stern, ekspert ds. zmian klimatu, przytoczył wyniki raportu Globalnej Komisji ds. Gospodarki i Klimatu z 2018 r., z których wynika, że działania w dziedzinie walki ze zmianami klimatu mogą wygenerować 26 miliardów dolarów wzrostu gospodarczego i 65 milionów miejsc pracy do 2030 r.

Ministrowie środowiska podkreślili, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest istotnym elementem walki z rosnącym strumieniem odpadów trafiających do oceanów. W związku z tym podjęcie działań związanych z przedłużeniem cyklu życia tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia produkcji odpadów zostało podkreślone jako kwestia podstawowa. Ta kwestia powinna być brana pod uwagę już od etapu projektowania produktu.

Ministrowie energii o BEST

W Kanadzie spotkali się też ministrowie energii, którzy rozmawiali o Budowaniu Systemów Energetycznych Jutra (BEST), które są bezpieczne, odporne, zrównoważone i czyste. Uznali, że bardzo ważny jest wzrost zaangażowania obywateli w kształtowanie krajowej przyszłości energetycznej, aby wzmocnić zaufanie społeczne do przejścia na czystsze formy energii.

Głównym tematem dyskusji szefów delegacji była potrzeba zachowania konkurencyjności na rozwijającym się rynku czystej energii i napędzania wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj